Dzień Socjologii APS – Za kulisami. Role społeczne wczoraj i dziś

Aktualizacja: 22-04-2024

Zapraszamy do udziału w X edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dzień Socjologii, która odbędzie się 9 maja w auli 4061.

To już X edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dzień Socjologii, ale po raz pierwszy organizowana przez nowe Koło Naukowe Studentów Socjologii Socjosfera oraz Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej! Konferencja będzie częścią wydarzenia pełnego dzielenia się pracą i wiedzą, ale też obfitego w integrację studencką i rozrywkę!

Podczas wydarzenia pragniemy przyjrzeć się różnym opowieściom zakorzenionym w empirii, jak również koncepcjom teoretycznym, propozycjom projektów badawczych, przygotowanych przez osoby studenckie i doktoranckie z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Interesuje nas przede wszystkim podejście interdyscyplinarne w badaniach nad rolą społeczną, dlatego zapraszamy do udziału w konferencji osoby reprezentujące różne dyscypliny: socjologię, psychologię, pracę socjalną, pedagogikę, filozofię, antropologię, etnografię, historię, ekonomię i inne.

Tematyka konferencji obejmuje, ale nie ogranicza się, do następujących zagadnień:

 • Społeczne normy i oczekiwania a autonomia jednostki: wyzwania i perspektywy.
 • Dynamika zmian społecznych a ewolucja ról społecznych.
 • Rola społeczna w kontekście polikryzysu (pandemii, wojen, kryzysu ekonomicznego): adaptacja, wyzwania i nowe perspektywy.
 • Społeczne oczekiwania a indywidualne aspiracje: między wymogami społecznymi a samorealizacją.
 • Scena i kulisy. Rola społeczna w przestrzeni publicznej i prywatnej.
 • Technologia, era cyfrowa, nowe media, neoplemienność a zmieniające się role społeczne.
 • Instytucje władzy a przekształcenia społecznych ról.
 • Kultura konsumpcji a kształtowanie się społecznych ról konsumenta.
 • Role rodzinne: tradycja i nowoczesność.
 • Feminizm i zmiany roli społecznej kobiety i mężczyzny.
 • Godzenie ról społecznych (np. roli matki i pracowniczki) i związane z tym napięcia i wyzwania.
 • Przemiany rynku pracy i ich wpływ na role pracownicze.
 • Role społeczne w starzejącym się społeczeństwie: wyzwania i możliwości.
 • Migracje a adaptacja społeczna: zmiany w rolach społecznych w zglobalizowanym świecie.
 • Nierówności społeczne a redefinicja ról.
 • Rola społeczna w kontekście ekologicznego kryzysu: od indywidualnych działań po społeczną transformację.

Komitet naukowy konferencji:

 • dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. APS
 • dr Justyna Zielińska
 • dr Łukasz Rąb
 • mgr Magda Prokopczuk

Komitet organizacyjny konferencji:

 • Hanna Płonowska
 • Agata Matusiak
 • Mateusz Prokop
 • Mateusz Janikowski
 • Kamila Foryszewska

Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia 2024 r. Informacja o przyjęciu wystąpienia zostanie wysłana do 26 kwietnia 2024 r.

Kliknij, aby przejść na stronę konferencji >>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 22-04-2024