Budżet partycypacyjny APS

Aktualizacja: 25-10-2023

Budżet partycypacyjny to wyodrębniona część budżetu, o której spożytkowaniu mogą decydować studenci, doktoranci i pracownicy Akademii. Zachęcamy do zgłaszania projektów (do 10 listopada).

Zgodnie z zarządzeniem nr 517/2023 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 października 2023 r. wyodrębnia się środki finansowe w postaci budżetu partycypacyjnego w kwocie
30 000,00 zł, o których przeznaczeniu współdecydują pracownicy, studenci oraz doktoranci Akademii
w postaci składania propozycji wydatkowania wyodrębnionych środków na zasadach określonych
w Regulaminie budżetu partycypacyjnego APS.

Kwota 30 000,00 zł obejmuje realizację do trzech wybranych projektów, które mogą być realizowane do listopada 2024 r.

Osobami uprawnionymi do zgłaszania projektów oraz oddawania głosów są wszyscy pracownicy, studenci (reprezentowani przez Samorząd Studentów) i doktoranci Akademii (reprezentowani przez Samorząd Doktorantów).

Głównym celem budżetu partycypacyjnego jest polepszanie infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez wszystkich członków społeczności – pracowników, studentów i doktorantów oraz wspieranie zdrowia
i komfortu pracy i studiowania, rozwój zawodowy pracowników. Niniejsze cele mogą zostać osiągnięte poprzez zgłaszanie projektów i wskazywanie w głosowaniu tych, które w największym stopniu będą przyczyniać się do realizowania idei dobra wspólnego społeczności Akademii.

Harmonogram budżetu partycypacyjnego Akademii:

  • Zgłaszanie projektów – do 10 listopada 2023 r.
  • Głosowanie – do 10 grudnia 2023 r.
  • Ogłoszenie wyników głosowania – do 22 grudnia 2023 r.

W celu zgłoszenia projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w programie Ankieter.

Kliknij, aby przejść do formularza zgłoszeniowego >>


Zarządzenie nr 517/2023 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 października 2023 r. (link) >>

Załącznik nr 1: Regulamin budżetu partycypacyjnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (link) >>

Załącznik nr 2: Formularz zgłaszania projektów w ramach budżetu partycypacyjnego (link) >>

Załącznik nr 3: Harmonogram budżetu partycypacyjnego Akademii (link) >>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 25-10-2023