Apel o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących w przestrzeni publicznej

Aktualizacja: 27-09-2021

Prezentujemy apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o zaniechanie opinii stygmatyzujących osoby lub grupy społeczne oraz stanowisko Kolegium Rektorskiego Akademii w sprawie homofobicznych treści w przestrzeni publicznej.

 

W dniu 18 czerwca 2020 r. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, kierując się zasadami poszanowania praw człowieka, tolerancji i wzajemnego szacunku oraz koniecznością przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na narodowość, płeć, religię, przekonania polityczne, niepełnosprawność czy orientację seksualną, zwraca się z apelem do uczestników debaty publicznej o zaprzestanie używania sformułowań stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne.

  • Treść Apelu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - PDF >>

Stanowisko Kolegium Rektorskiego APS w sprawie homofobicznych treści w przestrzeni publicznej

Odwołując się do wartości, na których Akademia Pedagogiki Specjalnej od blisko 100 lat buduje swoją tożsamość, stanowczo opowiadamy się za równym traktowaniem każdego obywatela i obywatelki.

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami bulwersujących wypowiedzi dotyczących osób o nienormatywnej orientacji seksualnej. Sprzeciwiamy się i zawsze będziemy sprzeciwiać się jakiejkolwiek formie dehumanizowania człowieka ze względu na jego odmienność wynikającą ze sprawności fizycznej, wyznania, narodowości, płci, wieku, koloru skóry, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub innych cech indywidualnych. 

Prawa osób LGBT+, jak i wszystkich innych mniejszościowych i większościowych grup społecznych, są ugruntowane w prawach człowieka i Konstytucji Rzeczypospolitej. Wykluczanie postrzegamy jako niebezpieczne dla porządku społecznego budowanego na wartościach nam bliskich: solidarności, równości, uznaniu i tolerancji.

Wzywamy do szacunku i respektowania praw Nas Wszystkich.  
Każdy z nas jest inny, wszyscy jesteśmy równi.

Kolegium Rektorskie

  • Treść Stanowiska Kolegium Rektorskiego APS - PDF >>

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 19-06-2020