50-lecie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie

Aktualizacja: 18-10-2023

W uroczystej gali, która odbyła się 12 października wzięli udział JM Rektor dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS oraz prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski.

W dowód szczególnego uznania Wydziału, z którym APS nieustannie współpracuje w obszarze nauki
i dydaktyki, Jej Magnificencja Rektor APS wręczyła Dziekanowi Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS,
dr. hab. Andrzejowi Różańskiemu pamiątkowy obraz.

Równie znaczącym akcentem było wyróżnienie Pana Prof. dra hab. Stefana M. Kwiatkowskiego Medalem
50-lecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Medal ten został wręczony przez Rektora UMCS prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego oraz Dziekana Wydziału Pedagogiki
i Psychologii dra hab. Andrzeja Różańskiego, prof. UMCS podczas uroczystości Jubileuszowych w dniu
12 października.

Społeczność akademicka APS gratuluje wyróżnienia Panu Profesorowi, a pracownikom Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS życzy kolejnego jubileuszu i dalszej pomyślnej współpracy z Akademią.

Kliknij, aby przeczytać więcej o 50-leciu Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie >>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 18-10-2023