31st EECERA Annual Conference

Aktualizacja: 07-09-2023

Dr Ewa Lewandowska oraz dr Krystyna Heland-Kurzak wzięły udział w 31 Międzynarodowej Konferencji Children’s Curiosity, Agency and Participation: Challenges for Professional Action and Development.

Konferencja została zorganizowana przez European Early Childhood Education Research Association w Lizbonie.

Głównym tematem kilkudniowych obrad była ciekawość dzieci, która zachęca do nieprzewidywalności, kwestionuje granice status quo, dzięki której dziecko zadaje dziwne pytania, ma przeczucia, czasami budzi wątpliwości, cieszy się zbiegiem okoliczności i zaskoczeniem oraz wymaga raczej aktywnego niż pasywnego umysłu, w którym centralne miejsce zajmuje sprawczość i uczestnictwo jednostki.

Dr Ewa Lewandowska wzięła udział w sympozjum „International analysis of the United Nations Convention on the Rights of the Child: Implications for early childhood policy, education and children”, podczas którego prezentowała wyniki badań na temat Children’s human rights in ECE in the context of a changing Polish reality opublikowane. W książce A. Visnjic Jevtic, A., I. Engdahl, & A.R. Sadownik, A. (Eds.). Young Children in the World and their Rights. Springer. 

Dr Krystyna Heland-Kurzak prezentowała referat wraz z zespołem badawczym z Anglii, Chorwacji, Hiszpanii i Izraela na temat współpracy rodziców i wychowawców w żłobkach:Perceptions of parents and educators of toddlers on their relationships during and after COVID-19.

To niezwykła okazja do kontynuowania współpracy międzynarodowej i nawiązywania nowych kontaktów oraz angażujących dyskusji.

 

dr Ewa Lewandowska i dr Krystyna Heland-Kurzak podczas EECERA Annual Conference

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 07-09-2023