Rozgrywki akademickie

ROZGRYWKI AKADEMICKIE

Klub Uczelniany AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej bierze udział w:

Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza - cykl rozgrywek obejmujący wszystkie Kluby Uczelniane AZS na terenie m.st. Warszawy oraz województwa mazowieckiego, których celem jest:

 • przegląd pracy sportowo-wychowawczej i organizacyjnej Klubów Uczelnianych AZS oraz Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu uczelni warszawskich i mazowieckich,
 • sprawdzenie poziomu sportowego oraz wyłonienie Akademickiego Mistrza Warszawy i Mazowsza w poszczególnych dyscyplinach oraz klasyfikacji generalnej,
 • popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku akademickim,
 • integracja młodzieży akademickiej;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się,
 • działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 • działanie na rzecz organizacji wolontariatu;
 • wyłonienie półfinalistów Akademickich Mistrzostw Polski w następujących dyscyplinach: futsal M, koszykówka M, piłka nożna M, piłka siatkowa K i M, siatkówka plażowa K i M.

Więcej informacji dostępnych na stronie: AZS Warszawa


Akademickich Mistrzostwach Polski, które są kontynuacją organizowanych od 1961 roku Mistrzostw Polski Szkół Wyższych i Mistrzostw Polski Typów Uczelni. Rozgrywki organizuje od początku ich powstania Akademicki Związek Sportowy. Wsparcie finansowe na ich prowadzenie i koordynację stowarzyszenie otrzymuje z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, zwiększeniu liczby startujących uczestników oraz szerokiemu programowi rywalizacji stanowią doskonałą wizytówkę działalności związanej z upowszechnianiem kultury fizycznej.

Akademickie Mistrzostwa Polski mają formułę jednoroczną i obejmują 40 dyscyplin, w których jest prowadzona klasyfikacja drużynowa. Ponad połowa z nich (przede wszystkim w sportach zespołowych) rozgrywana jest w systemie eliminacyjnym. Oznacza to, że do występu w finale potrzebne jest przejście jednego (strefa) lub dwóch (środowisko i strefa) etapów eliminacji. 19 dyscyplin (głównie w sportach indywidualnych) rozgrywanych jest w formule jednych zawodów skupiających wszystkie zainteresowane uczelnie z całej Polski.

Zdobycie największej liczby punktów w 30. najlepszych startach daje uczelni tytuł Akademickiego Mistrza Polski. Zwycięstwo w jednej z dyscyplin upoważnia zaś uczelnię do udziału w Akademickich Mistrzostwach Europy.

Mistrzostwa pozwalają wyłonić także najlepsze uczelnie w poszczególnych typach. Na podstawie klasyfikacji generalnych przyznawane są tytuły i medale dla czołowych szkół z grona: politechnik, uniwersytetów, akademii, akademii wychowania fizycznego oraz uczelni medycznych, zawodowych i niepublicznych.

Co roku swój udział w systemie AMP zaznacza ponad 200 szkół wyższych. Każda z nich jest klasyfikowana na koniec każdej edycji. Daje to możliwość oceny nakładów organizacyjnych, szkoleniowych i finansowych skierowanych na rozwój sportu powszechnego w uczelniach z całej Polski.

Celem Akademickich Mistrzostw Polski jest:

 • przegląd pracy sportowo - wychowawczej i organizacji jej Klubów Uczelnianych AZS oraz Uczelni,
 • sprawdzian akademickiego poziomu sportowego, wyłonienie Akademickiego Mistrza Polski w poszczególnych dyscyplinach sportowych, w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych typach uczelni,
 • wyłonienie najlepszych uczelni, jako reprezentantów Polski na Akademickich Mistrzostwach Europy w poszczególnych dyscyplinach sportowych,
 • popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku akademickim,
 • promowanie logo, nazwy i barw uczelni oraz Akademickiego Związku Sportowego,
 • integracja młodzieży akademickiej poprzez sport,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się,
 • działanie na rzecz organizacji wolontariatu.

Więcej informacji dostępnych na stronie: Akademickie Mistrzostwa Polski.


Varsoviadzie (10-11 listopada), czyli Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku, które dedykowane są wyłącznie studentom pierwszego roku. Studenci rywalizują w następujących dyscyplinach indywidualnych: biegach przełajowych, ergometrze wioślarskim, pływaniu, tenisie stołowym oraz w dyscyplinach drużynowych: koszykówce, piłce nożnej, piłce siatkowej. Varsoviada to eliminacje do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku. Tradycją Varsoviady jest również specjalna konkurencja, jaką jest Trójbój Rektorski, w którym udział biorą rektorzy warszawskich uczelni.

Poza zmaganiami sportowymi Varsoviada to także oficjalne uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego upamiętniające Dzień Niepodległości.

Ponadto biegi przełajowe symbolicznie inaugurują rozpoczęcie sezonu Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza. Bieg ma otwartą formułę, dlatego też organizatorzy zapraszają każdego, kto chciałby spróbować swoich sił w przełajach.

Każdy uczestnik Varsoviady otrzymuje pamiątkową koszulkę od organizatora rozgrywek - AZS Warszawa.

Szczegółowe informacje o organizacji Varsoviady znajdują się na stronie internetowej Varsoviada.


Ursusowskiej Lidze Siatkówki, która organizowana jest na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Zespole Szkół nr 80 przy ul. Orłów Piastowskich 47. Spotkania rozgrywane są w systemie każdy z każdym w weekendy.

Trener reprezentacji piłki siatkowej Klubu Uczelnianego AZS APS traktuje ligę, jako formę treningu dla swojej drużyny oraz możliwość sprawdzenia nowych ustawień zespołu.

Więcej informacji dostępnych na stronie: Ursusowska Liga Siatkówki.