Zarząd Klubu

ZARZĄD KLUBU AZS APS

Kadencja Zarządu Klubu Uczelnianego AZS APS na lata 2019 - 2021:

  • Prezes Klubu - Anna Rempuszewska 
  • Wiceprezes Klubu ds. sportowych - Natalia Ciszewska
  • Wiceprezes Klubu ds. promocji - Weronika Sałata
  • Wiceprezes Klubu ds. współpracy - Joanna Brzezińska
  • Wiceprezes Klubu ds. organizacyjnych - Monika Młyńska
  • Sekretarz -  Wiktoria Ukleja

Funkcje pełnione w Zarządzie Klubu AZS APS są funkcjami społecznymi.

 

Opiekunem Klubu Uczelnianego AZS APS jest dr hab., prof APS Jan Łaszczyk 

 

Nadzór nad Klubem Uczelnianym AZS APS sprawuje dr. hab., prof APS Barbara Pasamonik - Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.