Historia Klubu

HISTORIA KLUBU UCZELNIANEGO AZS APS

Klub Uczelniany AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie został założony w 1973 roku z inicjatywy pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ówczesnego Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej – najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce.

W latach ’70 i ’80 w ramach Klubu funkcjonowało 6 sekcji sportowych: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, koszykówka mężczyzn, tenis stołowy kobiet i mężczyzn oraz samoobrona.

Dzięki Programowi Rozwoju Sportu Akademickiego w latach ’90 nastąpił intensywny rozwój Klubu. Efektem podjętych działań było powstanie kolejnych sekcji sportowych: koszykówka kobiet, szachy, unihoc, żeglarstwo, turystyka, aerobic, badminton, piłka nożna oraz pływanie. Klub Uczelniany AZS zrzeszał wówczas około 500 członków.

W ramach Klubu Uczelnianego AZS APS założony został w 2003 roku Klub Turystyczny w Akademii Pedagogiki Specjalnej, który liczył około 30 osób. Jednakże wraz z ukończeniem studiów przez studentów, Klub Turystyczny został rozwiązany w 2006 roku. Wiele sekcji sportowych również borykało się z podobnym problemem.

Celem Klubu AZS APS jest przede wszystkim upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz podnoszenie sprawności fizycznej środowiska akademickiego. Istotnym celem statutowym jest zwiększanie aktywności studentów i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego Klubu oraz Uczelni. Ze względu na specyfikę Akademii, istotne są działania podejmowane na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz aktywna integracja.

Klub Uczelniany AZS APS poza organizowaniem życia sportowego w Uczelni oraz uczestnictwem w licznych imprezach i zawodach sportowych, organizuje konferencje, obozy sportowe, a także różnorodne akcje charytatywne.

Zarząd oraz członkowie Klubu AZS APS stawiają przed sobą bardzo ambitne plany rozwoju działalności jedynej, sportowej organizacji w Akademii.

HISTORIA PREZESÓW KLUBU UCZELNIANEGO AZS APS

2024 - 2026 Mateusz Adamiak

2019 - 2021 Anna Rempuszewska
2017 - 2019 Joanna Rogala
2015 - 2017 Magdalena Trzepizur
2013 - 2015 Magdalena Trzepizur
2011 - 2013 Zofia Średnicka
2009 - 2011 Jan Korpak
2007 - 2009 Andrzej Burzyński
2005 - 2007 Leszek Roszczenko
2003 - 2005 Norbert Pyza
2001 - 2003 Jolanta Grzelak
1999 - 2001 Mariusz Walczak
1997 - 1999 Dariusz Piekut
1996 - 1997 Dariusz Piekut
1995 - 1996 Robert Szostek
1993 - 1995 Robert Szostek