Zarząd

Dziękujemy, że jesteś z nami! Rozwijajmy wspólnie Fundację im. Marii Grzegorzewskiej. Prosimy, przekaż nam 1,5% podatku. KRS 0000158713

Kontakt:

fundacja@aps.edu.pl 

Polub nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/FundacjaimMariiGrzegorzewskiej/

 

Skład organu zarządzającego:

 

mgr Marcin Bielski – Członek Zarządu

adres e-mail: mbielski@aps.edu.pl

 

dr Paulina Zalewska – Członkini Zarządu

adres e-mail: pzalewska@aps.edu.pl

 

mgr Katarzyna Ouzguid – Członkini Zarządu

adres e-mail: kouzguid@aps.edu.pl

 

mgr Ewelina Młynarczyk – Karabin – Członkini Zarządu

adres e-mail: emlynarczyk@aps.edu.pl

 

mgr Klaudia Majewska-Bielska – Prezeska Zarządu

adres e-mail: kmajewska@aps.edu.pl

 

 

Skład organu Rady Nadzorczej:

dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS– przewodniczący Rady Nadzorczej

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS– członkini Rady Nadzorczej

dr Małgorzata Jabłonowska - członkini Rady Nadzorczej

dr hab. Barbara Pasamonik, prof. APS- członkini Rady Nadzorczej