Zarząd

Dziękujemy, że jesteś z nami! Rozwijajmy wspólnie Fundację im. Marii Grzegorzewskiej. Prosimy, przekaż nam 1% podatku. KRS 0000158713

Kontakt:

fundacja@aps.edu.pl 

 

 

Skład organu zarządzającego:

 

Marcin Bielski – Członek Zarządu

adres e-mail: mbielski@aps.edu.pl

 

Klaudia Majewska – Członkini Zarządu

adres e-mail: kmajewska@aps.edu.pl

 

Katarzyna Kruś-Kubaszewska – Członkini Zarządu

adres e-mail: kkrus@aps.edu.pl

 

Ewelina Młynarczyk – Karabin – Członkini Zarządu

adres e-mail: emlynarczyk@aps.edu.pl

 

Diana Aksamit – Prezes Zarządu

adres e-mail: dasksamit@aps.edu.pl

 

 

Skład organu Rady Nadzorczej:

Jan Łaszczyk– przewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Marcinkowska – członkini Rady Nadzorczej

Małgorzata Jabłonowska - członkini Rady Nadzorczej

Barbara Pasamonik - Członek Rady Nadzorczej