Oferta

Centrum Transferu Wiedzy APS jest otwarte na propozycje i współpracę z członkiniami i członkami Społeczności Akademii: kadry dydaktyczno-naukowej, studentów i studentki, absolwentów i absolwentki, jak i na współpracę z podmiotami zewnętrznymi. 

Zapraszamy do kontaktu oraz obserwowania naszych bieżących działań.


Co oferujemy 


Centrum Transferu Wiedzy APS oferuje:

  • ekspertyzy i doradztwo,
  • kursy i szkolenia,
  • certyfikat jakości Centrum Transferu Wiedzy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dla firm, które chcą potwierdzić najwyższą jakość i przydatność swoich produktów i usług dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia ze względu na potrzeby rozwojowe i/lub edukacyjne oraz dla osób czasowo lub na stałe wymagających wsparcia ze względu na stan zdrowia.


Dla kogo


Naszą ofertę kierujemy do: 

  • sektora prywatnego, w tym przede wszystkim firm adresujących usługi i produkty do osób wymagających czasowo lub stałego wsparcia ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne czy też stan zdrowia, w tym osoby starsze, dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami;
  • sektora publicznego - administracji rządowej i samorządowej, instytucji edukacyjnych, wychowawczo-opiekuńczych;
  • sektora pozarządowego - organizacji społecznych, w tym szczególnie do stowarzyszeń i fundacji działajacych na rzecz edukacji, dzieci i młodzieży,  a także osób narażonych na marginalizację i wykluczenie;
  • projektantów i projektantek designu włączającego;
  • rodziców, opiekunów i opiekunek;
  • nauczycieli i nauczycielek, wychowawców i wychowawczyń.


O nas Kontakt I Aktualności