Nasze Obiekty sportowe

Wszystkie obiekty sportowe znajdują się na terenie Uczelni. Ul .Szczęśliwicka 40