II ZU/WS

W ZWIĄZKU Z DUŻĄ DYNAMIKĄ ZMIAN W PLANACH PROSIMY PAŃSTWA O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW, SZCZEGÓLNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ

 

 

PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2023/2024:
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SZKOLNA -STUDIA II STOPNIA II ZU/WS 1  aktualizacja 17.02.2024

PROSIMY O SPRAWDZANIE NUMERÓW SAL W USOS.
Aktualności:

 

 Zajęcia z Profesorem C. Simut odbędą się w formie hybrydowej.