Trochę historii

Aktualności Trochę historii Ocalić od zapomnienia... Członkowie Honorowi Towarzystwa FIiIPRON Kontakt
  Archiwum        

 

Uczestnicy Zjazdu 2003

Zamysł utworzenia Towarzystwa podjęto w czasie I Zjazdu absolwentów, który odbył się 29 września 2003 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Inicjatorem tego pomysłu był ówczesny Rektor Uczelni Pan prof., dr hab. Adam Frączek, który patronował pracom honorowego i organizacyjnego komitetu Zjazdu.

Zebranie założycielskie Towarzystwa odbyło się 17 kwietnia 2004 roku.

Członkami założycielami Towarzystwa byli:

 1. Zofia Borawska
 2. Aleksander Burek
 3. Danuta J. Cisek
 4. Maria Dubczyńska
 5. Ewald Jacek Dukaczewski
 6. Mariusz Foryś
 7. Helena Gwarek
 8. Teresa Iwanicka
 9. Marian Kalinowski
 10. Krzysztof Kopański
 11. Władysław Kurowski
 12. Elżbieta Katarzyna Marczewska
 13. Jan Antoni Pańczyk
 14. Teresa Rusińska-Pełka
 15. Teresa Rynkiewicz
 16. Renata Sudra-Grzywacz
 17. Grażyna Walczak
 18. Ryszard Tadeusz Wiciński

Po zebraniu założycielskim został uformowany Zarząd Towarzystwa: przewodniczącą została Danuta Cisek, a wiceprzewodniczącymi Mariusz Foryś i Ryszard Wiciński.

Niestety, w krótkim czasie doszła do nas bardzo smutna wiadomość. W ciągu dwóch miesięcy zmarli nagle obaj wiceprzewodniczący: Mariusz Foryś i Ryszard Wiciński.

W dniu 25 marca 2005 odbyło się zebranie, na którym zostali wybrani nowi wiceprzewodniczący. W maju 2006 roku kol Danuta Cisek poprosiła o zwolnienie z funkcji przewodniczącej, a na Jej miejsce został wybrany Mieczysław Sędzicki, który z kolei w 2010 roku zrezygnował z pełnienia tej funkcji.

Od 2010 roku przewodnicząca jest kol Krystyna Zawadzka. Pozostały skład zarządu to: Adriana Durska – wiceprzewodnicząca, Barbara Chróściak – skarbnik, Danuta Cisek, Mieczyslw Sędzicki – członkowie zarządu. Komisję rewizyjna stanowią kol Teresa Rynkiewicz, Teresa Iwanicka oraz Grażyna Walczak.

W maju 2012 r. z okazji obchodów 90-lecia powstania Uczelni odbył się kolejny zjazd Towarzystwa, na którym w miłej atmosferze poszczególni absolwenci wspominali czas studiów. Szczególne zainteresowanie wzbudziły wypowiedzi byłych studentów prof. Marii Grzegorzewskiej. Spotkanie to   utwierdziło nas w przekonaniu, że  koniecznie trzeba „ocalić od zapomnienia” miniony czas. 

Zachęcamy więc wszystkich absolwentów, pracowników i przyjaciół  PIPS, WSPS i APS do przesłania  swoich  wspomnień o latach spędzonych w Uczelni, której patronką jest prof. Maria Grzegorzewska. Wspomnienia te mogą być wyrażone w dowolny sposób (proza, wiersz), mile widziane będą zdjęcia, rysunki. Materiały te będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Towarzystwa. Planowane jest też wydanie wersji książkowej wspomnień. Materiał wspomnieniowy może być przesłany zarówno w formie rękopisu, maszynopisu czy dokumentu elektronicznego.