FIiIPRON

Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół APS oraz Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej cyklicznie organizują Festiwal Inicjatyw i Innowacji Pedagogicznych na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Udział w wydarzeniu stwarza możliwość spotkania osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością oraz rozmowy z Praktykami. Jak powszechnie wiadomo, praca ta wymaga inicjatywy i twórczych rozwiązań, które stosowane są w codziennej pracy.