Dyplomy w języku polskim

Dyplom ukończenia studiów można odebrać w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów - pokój 3140, budynek C, pierwsze piętro.

Dni i godziny przyjęć oraz wydawania dyplomów:

 poniedziałek 10.00 - 13.30

 wtorek 10.00 - 13.30

 środa 10.00 - 13.30

 czwartek 10.00 - 13.30

Każdy absolwent będzie poinformowany o terminie odbioru dyplomu ukończenia studiów na swoim indywidualnym koncie w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 

Dokumentem niezbędnym przy odbiorze dyplomu jest legitymacja studencka oraz rozliczenie z biblioteką APS.

Do czasu odbioru dyplomu można wystąpić o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów, które można odebrać osobiście lub napisać e-maila na adres: mmoscicka@aps.edu.pl, lub uzyskać informacje pod numerem telefonu  22 589 36 30.