Duplikaty

Absolwent może wystąpić:

  • o duplikat dyplomu ukończenia studiów, z powodu utraty oryginału,
  • o duplikat suplementu dyplomu ukończenia studiów, z powodu utraty oryginału.

 

Ubiegając się o powyższe duplikaty należy wypełnić wniosek o ich wydanie, który znajduje się w zakładce - formularze do pobrania.