dr hab. Paweł Bronowski, prof. APS

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego


Kontakt

E-mail: pbronowski[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Psycholog kliniczny, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej.  Autor publikacji dotyczących schizofrenii i metod pomocy osobom chorującym psychicznie. Współtwórca i wieloletni koordynator kompleksowego programu wsparcia społecznego dla osób chorujących w Warszawie.

  Członek  Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.  Przewodniczący Rady Merytorycznej Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie skupiającego osoby chorujące, ich rodziny oraz profesjonalistów z programów środowiskowych. Od kilku lat zaangażowany we wspieranie ruchu samopomocowego osób chorujących psychicznie.  (https://www.facebook.com/WspieramyOsobyChorePsychicznie).

  Zainteresowania naukowe

  - funkcjonowanie społeczne i jakość życia osób chorujących psychicznie

  - efektywność systemów wsparcia

  - proces zdrowienia, umacnianie i samopomoc osób chorujących

  - problematyka uzależnień

   

  Kariera naukowa

  - 1999 doktor nauk humanistycznych, tytuł rozprawy: „Czynniki związane z  podejmowaniem leczenia i utrzymywaniem abstynencji” (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

   

  - 2013 doktor habilitowany,  tytuł rozprawy „Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie” (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań|).

   

  Kierowanie projektami

  • Substance abuse among Polish older patients of the general hospital,  Fogarty International Center, University of Michigan, 2004 – 2007,
  • Sieci społeczne osób przewlekle chorych psychicznie, grant finansowany ze środków Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009-2010.
  • Środowiskowe systemy rehabilitacji i wsparcia w procesie zdrowienia osób     chorych psychicznie, Narodowe Centrum Nauki, 2009 – 2012,
  • Proces zdrowienia u osób chorujących psychicznie uczestniczących w  ruchu samopomocowym, grant finansowany ze środków Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018-2019.   
  • Doradcy ds Zdrowienia. Wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2019-2021.

  Ważniejsze Publikacje

  1. Bronowski P., Kaszyński H., Maciejewska O. (2019) Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna, Difin.
  2. Bronowski P., Rowicka M., Jarmakowicz M., (2017) Social networks and social functioning level among Occupational Therapy Workshops and Community-Based Support Centres users., Psychiatr. Pol., 51(1): 139–152.
  3. Bronowski P., Chotkowska K., Rowicka M (2017) Patient’s Clubs – underestimated support programmes, Postepy Psychiatrii i Neurologii, 26(4):221-235
  4. Sawicka M., Bronowski P. (2016) Społeczna rehabilitacja  zaburzeń psychicznych. Środowiskowe metody pomocy osobom z doświadczeniem choroby psychicznej, W: Psychologia kliniczna pod red Cierpiałkowska L., Sęk H., Warszawa, PWN.
  5. Bronowski P., Chotkowska K., Bednarzak J.(2016) Ruch samopomocowy osób z doświadczeniem choroby psychicznej – Grupa Wsparcia TROP, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 3, 190-195.
  6. Bronowski P., Sawicka M., Rozya P. (2016) Who are and shelter housing users and and what do they expect ? Postępy Psychiatrii i Neurologii, 25, 32-41.
  7. Bronowski P. (2012) Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
  8. Bronowski P. (2012) Oparcie społeczne. w: Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., Psychiatria, Tom 3, Metody leczenia, zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne, Elsevier Urban &Partner, Wrocław, str. 610-614.
  9. Bronowski P., Sawicka M., Kluczyńska M., (2009) Charakterystyka populacji objętej środowiskowym systemem rehabilitacji i wsparcia społecznego, Psychiatria Polska 4, 421-434.
  10.  Bronowski P. Załuska M (2008) Social support of chronically mentally ill patients, Archives of Psychiatry & Psychotherapy 10 (2), 13-19.

   

fotografia osoby Paweł Bronowski