dr hab. Łukasz Baka

Stanowisko: profesor APS, Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Społecznej


Kontakt

E-mail: lbaka[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  2018 - doktor habilitowany nauk społecznych, specjalność: psychologia, Wydział Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  2006 - doktor nauk społecznych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.


  Zainteresowania naukowe:

  Interesuje się zagadnieniami zdrowia psychicznego w środowisku pracy, a w szczególności:

  • wpływem stresorów w pracy na zdrowie psychiczne w różnych grupach zawodowych, w tym wśród pracowników wykonujących zawody trudne i niebezpieczne
  • rolą zasobów osobowych i społecznych w radzeniu sobie ze stresem w pracy i wypaleniem zawodowym
  • pozytywną psychologią pracy – rolą emocji pozytywnych w pracy, satysfakcją w pracy, kształtowaniem zaangażowania i motywacji do pracy
  • mechanizmami rozwoju zachowań kontrproduktywnych i zachowań obywatelskich w organizacji
  • diagnozą psychologiczną w środowisku prac

   

  Najważniejsze publikacje

  Smoktunowicz, E., Baka, Ł., Cieślak, R., Łuszczyńska, Nichols, C.F., Benight, Ch. C. (2015). Explaining Counterproductive Work Behaviors Among Police Officers: The Indirect Effects of Job Demands are Mediated by Job Burnout and Moderated by Job Control and Social Support. Human Performance, 28, 332-350.                                                                                          

  Baka, Ł. i Bazińska, R. (2015). Polish adaptation of three self-report measures of job stressors: The interpersonal conflict at work scales, the organizational constraints scales and the quantitative workload inventory. International Journal of Safety and Ergonomics, 22, 32-40.                                                                                                                                                                            

  Baka, Ł. (2015). Does job burnout mediate negative effects of job demands on mental and physical health in group of teachers? Testing the energetic process in job demands-resources model. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 28, 2, 335-34                                                                                                         

  Baka, Ł. (2015). The effects of job demands on mental and physical health in the group of police officers. Testing the mediating role of job burnout. STUDIA PSYCHOLOGICA,  57, 285 - 299.                                                          

  Baka, Ł., Basińska, B. (2016). Psychometryczne właściwości polskiej wersji Oldenburskiego Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego (OLBI). Medycyna Pracy, 67, 1-17.                              

  Baka, Ł. (2017). Norweska Skala Poczucia Własnej Skuteczności Nauczycieli.  Psychometryczne właściwości polskiej wersji narzędzia. Medycyna Pracy,  68, 6, 743-755.     

  Baka (2017). Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

  Baka, Ł. (2018). Development and validation of the Polish version of the Colquitt’s Organizational Justice Measure. International Journal of Occupational Medicine and Environtmental Health, 31, 4,  415–427.

  Baka, Ł. (2018). Types of job demands make a difference. Testing the job demand-control-support model among Polish police officers. International Journal of Human Resource Management, 4, 76, 21-30.

  Baka, Ł. (2018). When do “the dark personalities” become less counterproductive? The moderating role of job control and social support. International Journal of Safety and Ergonomics, 24, 4, 557- 569         

  Baka, Ł. (2019). When job control can be counterproductive? The moderated moderation effect of Dark Triad and  job control on job stressor - counterproductive work behavior link. Polish Psychological Bulletin, 50, 2, 83–92.


  Pełnione ważne funkcje:

  Członek Komisji Etyki ds. Badań Naukowych w APS.

  Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: członek European Academy of Occupational Health Psychology (EU-OHP), Stress and Anxiety Research Society (STAR), Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS), Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO)

   

fotografia osoby Łukasz Baka