dr Elżbieta Strutyńska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Kulturowych Podstaw Pedagogiki i Pedagogiki Ogólnej


Kontakt

E-mail: estrutynska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Kulturowe determinanty działania/zachowania nauczyciela; funkcjonowanie zawodowe nauczyciela; rola zawodowa nauczyciela i jej związki z samoskutecznością; dojrzały nauczyciel.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr administracji. Prowadzi badania pedeutologiczne. W szczególności interesuje ją empiryczny nurt wiedzy o nauczycielu. Od 2013 roku pracuje nieprzerwanie w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jest autorką dwóch książek: „Mobbing wśród nauczycieli. Zakres i uwarunkowania” (2014) i „Uwarunkowania dobrostanu zawodowego nauczycieli” (2022).

fotografia osoby Elżbieta Strutyńska