dr hab. Aleksandra Tłuściak - Deliowska, prof. APS

Stanowisko: Profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej


Kontakt

E-mail: adeliowska[at]aps.edu.pl

Telefon: +48 22 589 36 00 wew. 1113 lub 3436


Główne obszary badawcze

  • problem przemocy rówieśniczej i jego szkolny kontekst; klimat i kultura szkoły; proces kształcenia i jego uwarunkowania; ocenianie kształtujące w szkole

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Doktor habilitowana nauk społecznych (2018), profesor uczelni w Instytucie Pedagogiki APS. Kieruje Szkołą Doktorską APS oraz Zespołem Badań Kultury Szkoły i Procesu Kształcenia. Dorobek naukowy jest efektem działalności badawczej prowadzonej w dwóch obszarach tematycznych, jakimi są przemoc rówieśnicza i szkolne środowisko uczenia się.

    Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych w języku polskim i angielskim oraz wielu wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

    Autorka „Retrospektywnego Kwestionariusza Przemocy Rówieśniczej” (RBEQ, Tłuściak-Deliowska, 2015), który wykorzystany był już w Iranie, Stanach Zjednoczonych, Włoszech i Holandii.

fotografia osoby Aleksandra Tłuściak - Deliowska