dr Agnieszka Pawlak

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Zakład Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju


Kontakt

E-mail: agnpawl[at]aps.edu.pl

Telefon: w. 3223


Główne obszary badawcze

  • prawne aspekty edukacji, socjologia rodziny, odpowiedzialność szkoły i odpowiedzialność rodziców za wychowanie, współpraca szkoły ze środowiskiem, aspektyw prawne pracy w edukacji

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • pedagog, polonista, edukator, wychowawca z wieloletnim doświadczeniem w szkole na różnych stanowiskach, autorka i współautorka programów nauczania na różnych etapach edukacji oraz publikacji z zakresu wychowania i współpracy szkoły ze środowiskiem

fotografia osoby Agnieszka Pawlak