dr Jarzyńska-Bućko Agnieszka

Stanowisko: adiunkt naukowo-dydaktyczny

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej


Kontakt

E-mail: ajarzynska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • badania procesów biologicznych mających wpływ na artykulację i fonację, dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia oraz neurogenne zaburzenia mowy. W praktyce logopedycznej zajmuje się m.in. rehabilitacją głosu, pracą z pacjentami ortodontycznymi i ortognatycznymi, rehabilitacją neurologopedyczną

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • doktor nauk humanistycznych, neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny. Konsultant w Klinice Neonatoligii i Intensywnej Terapii Noworodka. Przez wiele lat zawodowo związana z Kliniką Audiologii, Foniatrii i Fonochirurgii IFPS w Kajetanach. Nieustannie podnosi swoje zawodowe kwalifikacje i kompetencje terapeutyczne, biorąc udział w międzynarodowych konferencjach logopedycznych i medycznych, warsztatach, a także certyfikowanych szkoleniach. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

fotografia osoby  Jarzyńska-Bućko Agnieszka