Projekty finansowane ze środków statutowych 2023

Aktualizacja: 21-04-2023

Projekty zespołowe i indywidualne w roku 2023

Projekty zespołowe:

 

Identyfikacja możliwości wsparcia artystów z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19

Kierownik projektu: dr Agnieszka Żabińska

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Numer projektu: BNS 1/2023-Z


Rezultaty treningu wokalnego prowadzonego według autorskiej metody NOVA-Vox u dzieci w wieku 8-11 lat

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS

Jednostka: Instytut Wspomagania Człowieka i Edukacji

Numer projektu: BNS 2/2023-Z


Kapitał społeczny w procesie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

Kierownik projektu: dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Numer projektu: BNS 3/2023-Z


Kim jesteśmy i jak robimy tu różne rzeczy ? Portrety kultur szkół „innych niż wszystkie”

Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 4/2023-Z


Praktyki nauczycieli: wzmacnianie zaangażowania w uczenie się i/versus dyscyplinowanie uczniów?

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Konieczna, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Numer projektu: BNS 5/2023-Z


Rola pedagogicznej uczelni wyższej w sieci współpracy międzyinstytucjonalnej - studium socjo-pedagogiczne

Kierownik projektu: dr Marta Wiatr

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 6/2023-Z


Jakość życia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uwarunkowania psychospołeczne

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Zasępa, prof. APS

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 7/2023-Z


Jak wypoczywać, aby wypocząć? Efektywne zarządzanie czasem wolnym w ujęciu teorii autodeterminacji i jego konsekwencje dla dobrostanu psychicznego

Kierownik projektu: dr Michał Szulawski

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 8/2023-Z


W stronę kultury umiaru. Czy potrafimy się ograniczyć?

Kierownik projektu: dr Mateusz Kucz

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Numer projektu: BNS 9/2023-Z


Czynniki indywidualne i sytuacyjne związane z rodzicielskim korygowaniem sądów moralnych – badania z wykorzystaniem stymulacji przezczaszkowej

Kierownik projektu: dr Ewa Duda

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 11/2023-Z


Działania szkoły wobec uczniów wykazujących przejawy demoralizacji lub dopuszczających się czynów karalnych

Kierownik projektu: dr Jolanta Zozula

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 12/2023-Z


Doświadczenie wypalenia szkolnego wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik projektu: dr Edyta Nowosielska

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Numer projektu: BNS 13/2023-Z


Bariery przed matematyką. Intersemiotyczne dociekania przyczyn kryzysu edukacji matematycznej w perspektywie kultury medialnej

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Numer projektu: BNS 14/2023-Z


 

Projekty Indywidualne:

 

Wydanie monografii - Edukacja wspólnotowego uczenia się. O sposobach projektowanie przestrzeni uczenia się uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Józefa Bałachowicz, dr Anna Witkowska - Tomaszewska

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Numer projektu: 1/23-P


Wydanie monografii - Rozwój w okresie dzieciństwa. Prawidłowości – Zaburzenia – Metody wspierania

Kierownik projektu: dr Dorota Danielewicz, dr Agnieszka Bieńkowska

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: 2/23-P


Wydanie monografii - Obraz dziecka migranckiego/uchodźczego w perspektywie psychologiczno-prawnej. Materiały dydaktyczno-wychowawcze

Kierownik projektu: mgr Magdalena Bartoszak

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 3/23-P 


Wydanie monografii - Naznaczona kreatywność. Uwarunkowania trafności rozpoznawania kreatywności uczniów przez nauczycieli

Kierownik projektu: dr Jacek Gralewski

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 4/23-P


Agresja pomiędzy rodzeństwem: Skala zjawiska, uwarunkowania i przejawy w badaniach adolescentów.

Autor projektu: dr Magdalena Poraj-Weder

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 5/23-P


Orientacje życiowe kobiet skazanych na kary długoterminowe w Republice Czeskiej

Autor projektu: dr Katarzyna Nawrocka

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Numer projektu: BNS 6/23-P


Doświadczenia socjalizacyjne młodzieży nieprzystosowanej społecznie a ich kreatywność

Autor projektu: dr Joanna Moleda

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Numer projektu: BNS 7/23-P 


Ocena interakcji w małych grupach rozmawiających na różne tematy metodą sędziów kompetentnych

Autor projektu: dr Karolina Ziembowicz

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 8/23-P


Poziom funkcji wzrokowo-przestrzennych w zakresie rotacji mentalnych a poziom aktywności fizycznej u zdrowych mężczyzn w średniej i późnej dorosłości

Autor projektu: dr Natalia Gawron

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 9/23-P 


Postrzeganie i ocena edukacji na wybranych kierunkach społecznych przez zagraniczną młodzież akademicką studiującą w Polsce

Autor projektu: dr Jarosław Korczak, dr Edyta Zawadzka

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 10/23-P 


Jakość przymierza terapeutycznego na różnych etapach procesu psychoterapii. Badanie longitudinalne

Autor projektu: dr Tomasz Prusiński

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 11/23-P


Kompetencje dzieci przedszkolnych w zakresie budowania z klocków nieczepnych

Autor projektu: dr hab. Jan Amos Jelinek

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Numer projektu: BNS 12/23-P


Edukacja tanatologiczna w recepcji rodziców: atrybucja znaczeń i ich wybrane predyktory

Autor projektu: dr Agnieszka Zamarian

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 13/23-P


Uwarunkowania agresji i depresji z perspektywy doświadczeń socjalizacyjnych: mediująca rola wrażliwości na odrzucenie i myśli ruminacyjnych

Autor projektu: dr Monika Dominiak-Kochanek

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 14/23-P


Poznawcza kontrola emocji jako mechanizm leżący u podstaw wpływu nieadaptacyjnych form ekspresji złości na rozwój symptomów depresyjnych – badanie podłużne.

Autor projektu: dr Izabela Kaźmierczak

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 15/23-P


Symptomy autystyczne i depresyjne u matek a rodzaj więzi z dzieckiem w obliczu różnych doświadczeń okołoporodowych

Autor projektu: dr Magdalena Kruk-Rogucka

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 16/23-P


Wydanie monografii - Postawy nauczycieli wobec uczniów z dysleksją rozwojową i ich wybrane uwarunkowania

Autor projektu: dr Urszula Gosk-Sobańska, dr Izabella Kucharczyk

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Numer projektu: BNS 17/23-P


Wydanie monografii - W cieniu pandemii. Gotowość do agresji i tendencje prospołeczne uczniów mających różne doświadczenia z przemocą rówieśniczą

Autor projektu: dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 18/23-P


Wydanie monografii - Paradygmaty badań nad agresją interpersonalną

Autor projektu: dr Magdalena Poraj-Weder

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 19/23-P


Recepcja rzeźby sakralnej obecnej w przestrzeni publicznej w medium fotograficznym. Studium przypadku. Etap I

Autor projektu: dr hab. Maciej Zychowicz, prof. APS

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej

Numer projektu: BNS 20/23-P


Wydanie monografii - Asceta w świecie wartości

Autor projektu: dr Katarzyna Łukaszewska

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Numer projektu: BNS 21/23-P


Wydanie monografii - Wartości urzeczywistniane w twórczości JG w okresie "kultury czynnej" a problem zmiany w kulturze

Autor projektu: dr Przemysław Radwański

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej

Numer projektu: BNS 22/23-P


Melius

Autor projektu: mgr Anna Wójcik

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej

Numer projektu: BNS 23/23-P


Wybrane zasoby osobiste a motywacja osiągnięć młodzieży z dysleksją rozwojową. Badania porównawcze

Autor projektu: dr Izabella Kucharczyk

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Numer projektu: BNS 24/23-P


Wydanie monografii - Konstruowanie codzienności szkolnej przez uczniów klas I-III w czasie edukacji zdalnej

Autor projektu: prof. dr hab. Józefa Bałachowicz

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Numer projektu: BNS 25/23-P


Pokój nauczycielski. Hommage à Maria Grzegorzewska. Opracowanie materiałów do publikacji

Autor projektu: dr Magdalena Durda-Dmitra

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej

Numer projektu: BNS 26/23-P


Ksenofilia jako fenomen społeczny. Perspektywa socjologii kultury Floriana Znanieckiego.

Autor projektu: dr hab. Grzegorz Pyszczek

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Numer projektu: BNS 27/23-P


 Obserwatorium zmiany społecznej (na przykładzie powiatu wołomińskiego)

Autor projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska - Żochowska

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Numer projektu: BNS 28/23-P


Instytucje i obywatele jako aktorzy innowacji społecznych w powiecie Wołomińskim w czasie epidemii Coronawirusa

Autor projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska - Żochowska

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Numer projektu: BNS 29/23-P


Nie(pełno)sprawne miasta

Autor projektu: dr Piotr Rosół

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Numer projektu: BNS 30/23-P


Obrazy na jedwabiu Joanny Stasiak a tradycja malarstwa japońskiego - wydanie monografii

Autor projektu: prof. dr hab. Joanna Stasiak

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej

Numer projektu: BNS 31/23-P


Zmiany w kształceniu zawodowym w szkołach ponadpodstawowych wynikające z reformy systemu oświaty z 2017 roku w świetle opinii nauczycieli techników i szkół branżowych

Autor projektu: mgr Emilia Palankiewicz-Mitrut

Jednostka: Studia Doktoranckie

Numer projektu: BNS 32/23-P


Osobowość, stres rodzicielski a jakość życia rodziny z perspektywy matek zastępczych

Autor projektu: Izabela Chrabąszczewska

Jednostka: Studia Doktoranckie

Numer projektu: BNS 33/23-P


Wpływ podwyższonego stanu gniewu na rozumienie ironii werbalnej - moderacyjna rola elastyczności poznawczej

Autor projektu: mgr Anna Mitrowska

Jednostka: Studia Doktoranckie

Numer projektu: BNS 34/23-P


Motywacje i praktyki Polaków związane ze stosowaniem diety wegańskiej i wegetariańskiej

Autor projektu: mgr Agnieszka Potocka

Jednostka: Studia Doktoranckie

Numer projektu: BNS 35/23-P


Paradygmat Naruszenia Wrogich Oczekiwań jako nowe podejście w badaniu związku Wrogich Atrybucji i Depresji. Badanie z użyciem potencjałów wywołanych (ERP)

Autor projektu: mgr Adrianna Jakubowska

Jednostka: Studia Doktoranckie

Numer projektu: BNS 36/23-P


Psychologiczne i egzystencjalne uwarunkowania jakości życia osób cierpiących na chorobę Leśniowskiego-Crohna

Autor projektu: mgr Dominika Saad

Jednostka: Studia Doktoranckie

Numer projektu: BNS 37/23-P


Psychologiczne i ewolucyjne korelaty przekonań konspiracyjnych

Autor projektu: mgr Anna Zarazińska

Jednostka: Studia Doktoranckie

Numer projektu: BNS 38/23-P


Trema u dzieci - wpływ psychopedagogicznego treningu głosu na poziom tremy; analiza relacji między tremą, lękiem, neurotycznością i sposobami radzenia sobie w sytuacji trudnej u dzieci w wieku 8-11 lat

Autor projektu: mgr Kamil Jaros

Jednostka: Studia Doktoranckie

Numer projektu: BNS 39/23-P


Uwarunkowania społeczno-kulturowe wyboru nazwiska przez kobiety po zawarciu związku małżeńskiego w perspektywie pedagogiki społecznej i krytycznej

Autor projektu: mgr Joanna Pawłowska

Jednostka: Studia Doktoranckie

Numer projektu: BNS 40/23-P


Walka o zieleń i walka z zielenią na przykładzie konfliktów w małych i średnich miastach

Autor projektu: mgr Karolina Kehl

Jednostka: Studia Doktoranckie

Numer projektu: BNS 41/23-P


Natura szczęścia – wpływ interwencji opartych o kontakt z przyrodą na zdrowie i dobrostan psychiczny. Część 2 rodzaj i dawka a skuteczność oddziaływań

Autor projektu: dr Magdalena Gawrych

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 42/23


Znaczenie aktywizacji norm moralnych oraz relacji człowiek -praca dla intencji angażowania się w wolontariat pracowniczy

Autor projektu: dr Iwona Nowakowska

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 43/23


Efektywność sytuacyjnego rodzicielstwa w rodzinie pochodzenia a kompetencje rodzicielskie u młodych dorosłych - rola komeptencji emocjonalnych i społecznych

Autor projektu: dr Katarzyna Knopp

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 44/23


Doświadczenia odrzucenia a ocena partnera w związku: rola wrażliwości na odrzucenie. Badanie dzienniczkowe par

Autor projektu: dr hab. Joanna Rajchert, prof. APS

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 45/23


Wydanie monografii - Diagnoza kliniczna dzieci i młodzieży

Autor projektu: dr Ewa Odachowska - Rogalska

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 46/23


Percepcja agresji pomiędzy rodzeństwem przez młodzież w okresie wczesnej adolescencji

Autor projektu: dr Magdalena Poraj - Weder

Jednostka: Instytut Psychologii

Numer projektu: BNS 47/23


Wydanie monografii - Białorusini w kontekście imigracji do Polski oraz innych zmian społecznych: perspektywa dyskursu publicznego

Autor projektu: dr Tatiana Kanasz

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Numer projektu: BNS 48/23


Wydanie monografii -Tradycje edukacji i wychowania moralnego w Polsce

Autor projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Numer projektu: BNS 49/23


Instytucjonalne i pozainstytucjonalne systemy wsparcia osób starszych na terenach wiejskich na przykładzie gminy Prostki

Autor projektu: dr hab. Ilona Matysiak, prof. APS

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Numer projektu: BNS 50/23


Wydanie monografii - Srebrne treści cyfrowe

Autor projektu: dr Piotr Toczyski

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Numer projektu: BNS 51/23


Motywy wyboru szkoły ponadpodstawowej na przykładzie uczniów klas I technikum

Autor projektu: dr Katarzyna Pardej

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 

Numer projektu: BNS 52/23


Wydanie monografii - Rodziny patchworkowe - hybrydowy model współczesnej rodziny

Autor projektu: dr Małgorzata Kierzkowska, dr Karolina Skarbek

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 

Numer projektu: BNS 53/23


Wydanie monografii - A visual approach to the representation of symbolic mathematical objects

Autor projektu: dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 

Numer projektu: BNS 54/23


Wydanie monografii - Jak wspierać dziewczęta z ADHD - wyzwania terapeutyczne 

Autor projektu: dr Natalia Bednarska 

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 

Numer projektu: BNS 55/23


Wydanie monografii - W poszukiwaniu animatora edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Autor projektu: dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS dr Anna Falkowska 

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 

Numer projektu: BNS 56/23


Wydanie monografii - Pedagogika lingwistyczna. Wychowanie a język i komunikcja językowa

Autor projektu: dr hab. Sławomir Śniatkowski, prof. APS

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 

Numer projektu: BNS 57/23


Frenulotomia. Perspektywa logopedyczna. Pierwsza część badań

Autor projektu: dr Agnieszka Jarzyńska - Bućko

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 

Numer projektu: BNS 58/23


Konstruktywistyczne środowiska uczenia się w klasach szkolnych 

Autor projektu: dr hab. Anna Perkowska - Klejman, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 59/23


Wydanie monografii - Konceptualizacja i badanie kultury szkoły. Model La Tefy Schoen i Charlesa Teddiego

Autor projektu: dr hab. Aleksandra Deliowska - Tłuściak, prof. APS dr Urszula Dernowska 

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 60/23


Wydanie monografii - Monografia czasopisma "Oświata Polska" 1924-1939 organu prasowego Zjednoczenia Polskich Towarzystw Oświatowych

Autor projektu: dr hab. Iwona Czarnecka, prof. dr hab. Hanna Markiewicz

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 61/23


Wydanie monografii - Współczesny wymiar taktu pedagogicznego

Autor projektu: dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 62/23


Wydanie monografii - Kryjówki i areny. Wybrane, wskazane i zakazane przestrzenie dziecka

Autor projektu: dr hab. Marek Siwicki, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 63/23


Superwizja jako forma wsparcia i rozwoju zawodowego w obszarze przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Autor projektu: dr Katarzyna Stanek

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 64/23


Ocena umiejętności poprawnej intonacji wokalnej uczniów klas II – projekt realizowany w ramach pracy doktorskiej pt. Technologie cyfrowe w edukacji muzycznej w klasie 2 szkoły podstawowej.

Autor projektu: mgr Adam Pietruszka

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 65/23


Wydanie monografii - Przyszłość edukacji - szkoła przyszłości

Autor projektu: prof. dr hab. Mirosław J. Szymański

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Numer projektu: BNS 66/23


Poziom kompetencji zdrowotnych (alfabetyzmu zdrowotnego) u młodych dorosłych osób z uszkodzeniami słuchu

Autor projektu: dr Joanna Rostkowska

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Numer projektu: BNS 67/23


Poczucie rodzicielskiej skuteczności a prężność psychiczna matek i ojców dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Autor projektu: dr Kornelia Czerwińska

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Numer projektu: BNS 68/23


Kontakt listowny

Autor projektu: dr Łukasz Niewiadomski

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej

Numer projektu: BNS 69/23


Projekt wystawienniczy wokół konferencji Sztuka Uczy Pomaga

Autor projektu: dr hab. Stefan Paruch, prof. APS

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej

Numer projektu: BNS 70/23


Symulakry

Autor projektu: dr Karol Pałka

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej

Numer projektu: BNS 71/23


 

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 27-02-2023