Projekty finansowane ze środków statutowych 2021

Aktualizacja: 04-01-2023

Projekty finansowane ze środków statutowych 2021 APS

2021

Wydanie monografii - Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem autorskiej Koncepcji Stymulacji Emocjonalnej

Kierownik projektu: dr Beata Szurowska

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Wydanie monografii - Wizje przyszłości Polski. Socjopedagogiczne studium nad młodzieżą akademicką

Kierownik projektu: dr Błażej Przybylski

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Wydanie monografii - Naznaczona kreatywność. Uwarunkowania trafności rozpoznawania kreatywności uczniów przez nauczycieli

Kierownik projektu: dr Jacek Gralewski

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Wydanie monografii - Nowe podwórka współczesnego dzieciństwa. Etnopedagogiczny blikolaż

Kierownik projektu: dr Marek Siwicki

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Wydanie monografii - W odpowiedzi na listy do młodego nauczyciela Marii Grzegorzewskiej

Kierownik projektu: dr Monika Kupiec dr Marta Krasuska - Betiuk

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Wydanie monografii - Surowa czy wytrawna – sztuka Art Brut w polskiej przestrzeni artystycznej. Twórczość plastyczna artystów z niepełnosprawnością intelektualną lub schizofrenią obecna na polskim rynku sztuki

Kierownik projektu: dr Agnieszka Żabińska

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Wydanie monografii - Zrozumieć dziewczynki z ADHD - wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

Kierownik projektu: dr Natalia Bednarska

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Wydanie monografii - Pedagogiczne i psychologiczne podstawy rozwoju, wychowania i edukacji dzieci od urodzenia do lat 10

Kierownik projektu: dr Beata Rola

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Wydanie monografii - Math & art. Wizualne drogi do reprezentacji symbolicznych pojęć matematycznych

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Wydanie monografii - Społeczne reprezentacje w edukacji szkolnej

Kierownik projektu: dr Marta Krasuska - Betiuk

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Wydanie monografii - Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę. Budowanie środowiska estetycznego wychowania w placówkach wczesnej edukacji

Kierownik projektu: mgr Małgorzata Minchberg

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Wydanie monografii - Horyzonty pedeutologii

Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Wydanie monografii - Szkoły poszukujące - środowiska szkolne w procesie autonomicznych przekształceń

Kierownik projektu: dr Marta Wiatr    dr hab. Danuta Uryga, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Wydanie monografii - Polskie szkoły resocjalizacji

Kierownik projektu: dr Milena Miałkowska – Kozaryna      dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Wydanie monografii - Rozmowa bez porozumienia. O deficytach pragmatycznych w dysfunkcjach prawej półkuli mózgu

Kierownik projektu: dr Joanna Żulewska

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Wydanie monografii - Efektywność treningu twórczości

Kierownik projektu: dr Ewa Wiśniewska

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Wydanie monografii - Doświadczając starości. Zdrowie psychiczne osób starszych

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Zasępa, prof. APS

Jednostka: Instytut Psychologii

Wydanie monografii - Interdyscyplinarne działania wybranych służb społecznych w pracy z kobietami nadużywającymi alkoholu

Kierownik projektu: dr Małgorzata Czarkowska    dr Anna Chmielewska

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Resilience nauczycieli jako zdolność do bycia odpornym psychicznie w zmieniających się warunkach edukacyjnych

Kierownik projektu: dr Beata Rola

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Rozumienie pojęć matematycznych przez uczniów szkół średnich na poziomie meta. Podwójne kodowanie drogi ku abstrakcji za pomocą fotografii cyfrowej oraz tekstu

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Wokół profesjonalizacji tożsamości zawodowej - narracje opiekunów w żłobkach

Kierownik projektu: dr Krystyna Heland - Kurzak

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Osiągnięcia szkolne z matematyki i wybory edukacyjne dziewcząt. Rola kreatywności matematycznej oraz zagrożenia stereotypem

Kierownik projektu: dr Aleksandra Gajda

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Wpływ działalności artystycznej na postrzeganie społeczne wizerunku twórcy z niepełnosprawnością intelektualną

Kierownik projektu: dr Agnieszka Żabińska

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Związki pomiędzy rozpoznawaniem emocji strachu i strachu, uważnością na oczy a poziomem psychopatii u osób, które dokonały zabójstwa – badania okulograficzne online

Kierownik projektu: dr hab. Anna Zajenkowska, prof. APS

Jednostka: Instytut Psychologii

SWYC – Survey of Wellbing of Young Children. Adaptacja narzędzia

Kierownik projektu: dr Magdalena Rowicka

Jednostka: Instytut Psychologii

 Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u polskiej młodzieży w trakcie epidemii COVID-19

Kierownik projektu: dr Małgorzata Woźniak - Prus

Jednostka: Instytut Psychologii

E-uzależnienia a poczucie wspólnoty (ang. connectedness) społecznej oraz łączności ze środowiskiem przyrodniczym

Kierownik projektu: dr Magdalena Gawrych

Jednostka: Instytut Psychologii

Wpływ odrzucenia przez osobę przeciwnej płci na strategie reprodukcyjne

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Rajchert, prof. APS

Jednostka: Instytut Psychologii

Agresja pomiędzy rodzeństwem: Skala zjawiska, uwarunkowania i przejawy w badaniach młodzieży    

Kierownik projektu: dr Magdalena Poraj - Weder

Jednostka: Instytut Psychologii

Rola ekspresji złości jako mediator relacji pomiędzy samoświadomością zewnętrzną a rozwojem symptomów depresyjnych

Kierownik projektu: dr Izabela Kaźmierczak

Jednostka: Instytut Psychologii

Środowiskowe uwarunkowania wystąpienia objawów depresyjnych u nastolatków ze spektrum autyzmu

Kierownik projektu: dr Agnieszka Siedler

Jednostka: Instytut Psychologii

Rozwój potraumatyczny u osób chorujących psychicznie - determinanty, możliwości, ograniczenia oraz konsekwencje traumy

Kierownik projektu: dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka, prof. APS

Jednostka: Instytut Psychologii

Izolacja społeczna w czasie epidemii a wycofanie projekcji na temat Internetu. Analiza socjologiczna

Kierownik projektu: dr Piotr Toczyski

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Nie(pełno)sprawne miasta

Kierownik projektu: dr Piotr Rosół

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Rodzina w dobie pandemii. Doświadczenia matek małych dzieci

Kierownik projektu: dr Magdalena Stankowska

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Zarządzanie różnorodnością zespołów pracowniczych. Dobre praktyki na rzecz równości w biznesie

Kierownik projektu: dr hab. Mariola Wolan - Nowakowska, prof. APS

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Polska adaptacja Short Version of the Occupational Self-Efficacy Scale (Rigotti, Schyns i Mohr, 2008) na próbie pracowników służby zdrowia

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Grala

Jednostka: doktorant

Doświadczanie przemocy seksualnej w związku intymnym – perspektywa kobiet

Kierownik projektu: mgr Justyna Grzymała

Jednostka: doktorant

Sprawiedliwość społeczna w akademickich politykach równościowych na przykładzie  działań podejmowanych w Europejskiej Szkole Wyższej  im. Tischnera w Krakowie

Kierownik projektu: mgr Ewa Stoecker

Jednostka: doktorant

Analiza wczesnych doświadczeń rehabilitacyjnych młodych dorosłych z niepełnosprawnością ruchową - opracowanie i walidacja kwestionariuszy - projekt pilotażowy

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Bójko

Jednostka: doktorant

„Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu" - czy wrażliwość na odrzucenie wiąże się z niższymi wymaganiami przy wyborze partnera

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Abramiuk

Jednostka: doktorant

Funkcjonowanie ośrodków readaptacyjnych w Polsce

Kierownik projektu: mgr Anna Tulej

Jednostka: doktorant

Opracowanie i walidacja „Skali nasilenia trudności podczas jedzenia” u dzieci w wieku przedszkolnym

Kierownik projektu: mgr Anna Zuchora

Jednostka: doktorant

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 05-12-2022