Projekty finansowane ze środków statutowych 2020

Aktualizacja: 04-01-2023

Projekty finansowane ze środków statutowych 2020 APS

2020 APS

Zachowanie dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w sytuacji zaspokajania potrzeb w zróżnicowanych kontekstach sytuacyjnych
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
"Rany pamięci". Społeczny odbiór form eksponowania śladów zniszczeń z okresu II wojny światowej w topografii Warszawy a tożsamość miasta
Kierownik projektu: dr Marta Cobel-Tokarska
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne osób grających w gry komputerowe
Kierownik projektu: dr Magdalena Rowicka
Jednostka: Instytut Psychologii
Adaptacja językowa i walidacja skali Parent Cognition Scale (J. D. Snarr, A. M. S. Slep, V.P. Grande, 2009)
Kierownik projektu: dr Agnieszka Dłużniewska
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Gotowość do agresji i tendencje prospołeczne uczniów mających różne doświadczenia z przemocą rówieśniczą. Przygotowanie instrumentarium badawczego i pilotaż
Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Tułściak-Deliowska, prof. APS
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Ksenofilia jako fenomen społeczny. Perspektywa socjologii kultury Floriana Znanieckiego
Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Pyszczek, prof. APS
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Teoria Autodeterminacji: adaptacja kwestionariusza Uniwersalnych Potrzeb Życiowych w Pracy (BPNSFS at work) do kultury polskiej i ukraińskiej
Kierownik projektu: dr Michał Szulawski
Jednostka: Instytut Psychologii
Konstrukcja i walidacja Kwestionariusza motywacji zachowań zdrowotnych (HBMS)
Kierownik projektu: dr Magdalena Poraj-Weder
Jednostka: Instytut Psychologii
Kompetencje społeczne studentów rozpoczynających kształcenie na kierunkach społecznych i ścisłych
Kierownik projektu: dr Milena Miałkowska-Kozaryna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Twórczości i kreatywności w serwisie społecznościowym Instagram-analiza treści
Kierownik projektu: dr Ewa Wiśniewska
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Zaburzenia psychiczne uwarunkowane zmianami klimatycznymi-badanie pilotażowe
Kierownik projektu: dr Magdalena Gawrych
Jednostka: Instytut Psychologii
Czy "tutoring" rozwija refleksyjność?-badania wśród studentów i nauczycieli akademickich biorących udział w projekcie "Mistrzowie Dydaktyki"
Kierownik projektu: dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Psychologiczne korelaty zdolności mentalizacyjnych dzieci niesłyszących i dzieci spectrum autyzmu-badanie pilotażowe
Kierownik projektu: dr Dominika Wiśniewska
Jednostka: Instytut Psychologii
Instytucje i obywatele jako aktorzy innowacji społecznych w powiecie wołomińskim w czasie epidemii Coronawirusa
Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Rotacje mentalne u osób z guzami mózgu
Kierownik projektu: dr Natalia Gawron
Jednostka: Instytut Psychologii
Funkcjonowanie poznawcze dzieci w wieku 5-8 lat a używanie urządzeń mobilnych
Kierownik projektu: dr Maria Weker
Jednostka: Instytut Psychologii
Wydanie monografii - Trud ojcostwa. Socjopedagogiczne studium narracji ojców dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Kierownik projektu: dr Diana Aksamit
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Wydanie monografii - Wiesław Bieńkuński-opracowanie monografii
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Bieńkuński
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Wydanie monografii - Nauczyciel w późnym etapie kariery. Wybrane aspekty funkcjonowania zawodowego i ich uwarunkowania
Kierownik projektu: dr Elżbieta Strutyńska
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Wydanie monografii - Problem przemocy, znęcania się i wykluczenia rówieśniczego w szkole
Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Wydanie monografii - Doświadczenia człowieka w zdrowiu i w chorobie. Część 1 Jakość życia człowieka w zdrowiu i w chorobie. Część 2
Kierownik projektu: dr hab. Ewa Zasępa, prof. APS
Jednostka: Instytut Psychologii
Wydanie monografii - Artysta/Człowiek: nowa psychologia życia artystów
Kierownik projektu: dr Michalina Izert
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Wydanie monografii - Przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym przez osoby będące pod wpływem alkoholu
Kierownik projektu: dr Małgorzata Czarkowska
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Wydanie monografii - Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata (w perspektywie kształcenia i pracy zawodowej)
Kierownik projektu: dr Beata Szurowska
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Wydanie monografii - Porażka czy sukces? Egzamin maturalny w liceum dla dorosłych
Kierownik projektu: dr Ewa Duda
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Wydanie monografii - Dorastanie między dwoma światami-społeczne konteksty rozwoju słyszących dzieci niesłyszących rodziców
Kierownik projektu: dr Dominika Wiśniewska
Jednostka: Instytut Psychologii
Zachowania językowe rodziców dzieci wychowujących się dwu- i wielojęzycznie w Niemczech i Wielkiej Brytanii
Kierownik projektu: dr Natalia Banasik-Jemielniak
Jednostka: Instytut Psychologii

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 05-12-2022