Projekty finansowane ze środków statutowych 2019 WSNS

Aktualizacja: 29-12-2022

2019 - WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

2019 - WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH
Socjologiczno-kulturowa analiza podziałów w obrębie polskiego społeczeństwa będących pokłosiem kryzysu migracyjnego
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Barbara Pasamonik
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Wpływ zagrożenia tożsamości płci na aprobatę typowych i nietypowych względem płci zachowań chłopców i dziewcząt
Kierownik projektu: dr Karolina Konopka
Jednostka: Instytut Psychologii
Przymierze terapeutyczne. Struktura czynnikowa i właściwości psychometryczne Kwestionariusza Przymierza w Działaniu
Kierownik projektu: dr Tomasz Prusiński
Jednostka: Instytut Psychologii
Funkcjonowanie społeczne dzieci z ADHD a ich umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o informacje o charakterze społecznym – badanie pilotażowe
Kierownik projektu: dr Małgorzata Woźniak - Prus
Jednostka: Instytut Psychologii
Postawy wobec zdrowia w społeczności romskiej
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Barbara Weigl
Jednostka: Instytut Psychologii
Grzybiarze: rekonstrukcja reguł "moral economy"
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Kazimierz W. Frieske
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Modele zachowań zdrowotnych polskich seniorów
Kierownik projektu: dr Katarzyna Ziomek - Michalak
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Kobieta, matka, pracownik. Polki o macierzyństwie i aktywności zawodowej
Kierownik projektu: dr Magdalena Stankowska
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Prosodia w medium tekstowym. Eksploracja efektu zwiększonej emocjonalnej synchronizacji w rozmowie czatowej z natychmiastową informacją zwrotną
Kierownik projektu: dr Karolina Ziembowicz
Jednostka: Instytut Psychologii
Agresja pomiędzy rodzeństwem – ciemna strona socjalizacji w rodzinie?
Kierownik projektu: dr Magdalena Poraj-Weder
Jednostka: Instytut Psychologii
Formy działania wymiaru sprawiedliwości w przeciwdziałaniu przestępstwom popełnianym przez osoby będące pod wpływem alkoholu
Kierownik projektu: dr Małgorzata Czarkowska
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Od mieszkańca do współtwórcy miasta. O miejskiej partycypacji społecznej w Warszawie
Kierownik projektu: mgr Anna Pokrzywa
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Wydanie monografii - Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka
Kierownik projektu: dr Marcin Sękowski
Jednostka: Instytut Psychologii
Wydanie monografii - Religia i walka. Pisma machabejskie t. 1, Religia i walka. Pisma jakubowe t. 2
Kierownik projektu: dr Justyna Melonowska
Jednostka: Instytut Psychologii
Wydanie monografii – Przedmiot aksjologii
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Anna Drabarek
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Obecność mitu i archetypów w perspektywie internetoznawczej (na podstawie wtórnej analizy danych z ankiet przeprowadzonych wśród 8 tysięcy respondentów)Od potencjału do osiągnięć - narracyjne badania podłużne rodziców dzieci zdolnych
Kierownik projektu: dr Piotr Toczyski
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Jak wydawać pieniądze aby być szczęśliwszym? Prospołeczne wydawanie pieniędzy jako droga budowania poczucia szczęścia
Kierownik projektu: dr Dorota Jasielska
Jednostka: Instytut Psychologii
Aksjomaty społeczne jako kulturowe determinanty zachowań prospołecznych: przekonania o świecie a gotowość do udzielania pomocy uchodźcom w kontekście polityki państwa. Badania porównawcze w Polsce, Hiszpanii (Katalonii) i Francji
Kierownik projektu: mgr Magdalena Bartoszak
Jednostka: Instytut Psychologii
Psychologiczne następstwa bycia dzieckiem słyszącym rodziców niesłyszących
Kierownik projektu: dr Dominika Wiśniewska
Jednostka: Instytut Psychologii
Skala Gniewnej Ruminacji- polska adaptacja narzędzia
Kierownik projektu: dr Monika Dominiak– Kochanek
Jednostka: Instytut Psychologii
Postrzeganie dwujęzyczności przez rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym a polityka językowa rodziny
Kierownik projektu: dr Natalia Banasik – Jemielniak
Jednostka: Instytut Psychologii
Ocena własności psychometrycznych testu do badania poznania społecznego "The Movie Assessment of Social Cognition" w grupie adolescentów - badanie pilotażowe
Kierownik projektu: dr Małgorzata Woźniak - Prus
Jednostka: Instytut Psychologii
Motywy do grania w gry komputerowe - konstrukcja narzędzia
Kierownik projektu: dr Magdalena Rowicka
Jednostka: Instytut Psychologii
Związek wczesnych doświadczeń traumatycznych z występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz zespołu nadpobudliwości z deficytami uwagi
Kierownik projektu: dr Ewa Odachowska
Jednostka: Instytut Psychologii
Wpływ procesów uwagowych nakierowanych na identyfikację podobieństw vs różnic w relacjach interpersonalnych na wskaźniki nastroju w grupach z diagnozą depresji oraz bez tego zaburzenia
Kierownik projektu: dr Izabela Kaźmierczak
Jednostka: Instytut Psychologii
Poziom funkcji wzrokowo-przestrzennych w zakresie rotacji mentalnych a poziom aktywności fizycznej u zdrowych osób po pięćdziesiątym roku życia
Kierownik projektu: dr Natalia Gawron
Jednostka: Instytut Psychologii
Granie w gry komputerowe, motywy do grania a rezyliencja
Kierownik projektu: dr Sławomir Postek
Jednostka: Instytut Psychologii
Zaburzenia depresyjne a poszerzony fenotyp autyzmu w populacji ogólnej
Kierownik projektu: dr Agnieszka Siedler
Jednostka: Instytut Psychologii
Uczciwość procesu. Udział efektu dystrybutywnego i proceduralnego w dobrostanie osób podlegających rozstrzygnięciom wymiaru sprawiedliwości
Kierownik projektu: dr Tomasz Prusiński
Jednostka: Instytut Psychologii
Praktyki rodzicielskie i materializm rodziców jako moderator związku postaw rodzicielskich z materializmem młodzieży Uczciwość procesu. Udział efektu dystrybutywnego i proceduralnego w dobrostanie osób podlegających rozstrzygnięciom wymiaru sprawiedliwości
Kierownik projektu: dr Magdalena Poraj – Weder
Jednostka: Instytut Psychologii
Zadowolenie z życia a wzajemne uprzedzenia wśród młodych dorosłych z Polski i Izraela
Kierownik projektu: dr Dominika Zakrzewska – Olędzka
Jednostka: Instytut Psychologii
Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością narządu słuchu jako działanie z zakresu promocji zdrowia
Kierownik projektu: mgr Filip Rola
Jednostka: Instytut Psychologii
Interdyscyplinarne działania wybranych służb społecznych w pracy z kobietami nadużywającymi alkoholu
Kierownik projektu: dr Anna Chmielewska
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 05-12-2022