Projekty finansowane ze środków statutowych 2018 WSNS

Aktualizacja: 29-12-2022

2018 - WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

2018 - WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

Zasoby osób chorujących na schizofrenię - uczestników środowiskowych systemów wsparcia
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Chotkowska
Jednostka: Instytut Psychologii
Diada i relacja Ja-Ty jako podstawa do przezwyciężenia współczesnego kryzysu wartości
Kierownik projektu: dr Mateusz Kucz
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Działania pomocowe dla osób doświadczających bezdomności w perspektywie praktyków - przedstawicieli służb społecznych
Kierownik projektu: dr Marta Mikołajczyk
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Polska adaptacja Kwestionariusza Funkcjonowania Refleksyjnego dla Dorosłych
Kierownik projektu: dr Małgorzata Woźniak-Prus
Jednostka: Instytut Psychologii
Sprawiedliwość proceduralna a subiektywny dobrostan stron postępowań sądowych. Badania pilotażowe
Kierownik projektu: dr Tomasz Prusiński
Jednostka: Instytut Psychologii
Przemiany edukacyjne na tle gentryfikacji i depopulacji społeczności lokalnych. Studium dwóch przypadków
Kierownik projektu: dr Robert Pawlak
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Możliwość zastosowania interwencji pozytywnych w rehabilitacji psychospołecznej osób chorych na schizofrenię
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Maryla Sawicka
Jednostka: Instytut Psychologii
Społeczne funkcjonowanie osób uzależnionych od opiatów uczestniczących w terapii substytucyjnej
Kierownik projektu: mgr Agnieszka Kos
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Proces zdrowienia u osób chorujących psychicznie uczestniczących w ruchu samopomocowym
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Paweł Bronowski
Jednostka: Instytut Psychologii
Poczucie władzy a trafność oceny szczerości
Kierownik projektu: dr Joanna Ulatowska
Jednostka: Instytut Psychologii
Wpływ bezpośrednich i odroczonych nagród oraz zaspokojenia potrzeb związanych z zachowaniem autonomicznym na poziom motywacji wewnętrznej i poziom wykonania zadania
Kierownik projektu: dr Michał Szulawski
Jednostka: Instytut Psychologii
Zdolności mentalizacyjne dzieci głuchych - badanie pilotażowe
Kierownik projektu: dr Dominika Wiśniewska
Jednostka: Instytut Psychologii
Poziom wymiarów według M. Ardelt a wydajność nieświadomego przetwarzania informacji słownych o genezie autonomocznej lub refleksyjnej - pilotaż
Kierownik projektu: dr Kamila Dobrenko
Jednostka: Instytut Psychologii
Reforma edukacyjna z perspektywy społeczności lokalnych (społeczności wiejskich, miejskich oraz powiatu)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Siemieńska - Żochowska
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Wydanie monografii - Tyrania wolności. Rola wartości w myśli Miltona Friedmana
Kierownik projektu: dr Mateusz Kucz
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Wydanie monografii - Stasiuk i Szczerek. Europa Środkowa w teorii i praktykach społecznych w epoce transformacji i posttrasformacji
Kierownik projektu: dr Marta Cobel - Tokarska
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Wydanie monografii - Refugee and migrant children's adaptation - theory, research, praxis
Kierownik projektu: dr Urszula Markowska - Manista
Jednostka: Katedra UNESCO

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 05-12-2022