Projekty finansowane ze środków statutowych 2018 WNP

Aktualizacja: 29-12-2022

2018 - WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

2018 - WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Sygnatura artysty
Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Stasiak
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Twórczość artystek polskich w Paryżu XX / XXI wieku
Kierownik projektu: dr Magdalena Durda - Dmitruk
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Druga Wojna Światowa - transgresje międzypokoleniowe. Implikacje historyczno-pedagogiczne
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Jacek Kulbaka
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Strategie ujawniane przez dzieci z chorobą przewlekłą w sytuacji rozmowy z osobą dorosłą
Kierownik projektu: dr Iwona Konieczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Jak rozwiązać trudne poznawczo problemy? - refleksyjność studentów programu Erasmus
Kierownik projektu: dr Anna Perkowska -Klejman
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Oblicza ojcostwa w rodzinach wychowujących dorosłe dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Andrzej Giryński
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Teleologiczne aspekty wychowania w rodzinach zamieszkujących w województwach łódzkim i mazowieckim
Kierownik projektu: dr Edyta Zawadzka
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Strategie radzenia sobie ze stresem stosowane przez rodziców uczniów z niepełnosprawnością wzroku a spostrzegane wsparcie społeczne
Kierownik projektu: dr Kornelia Czerwińska
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Wdrażanie uczniów w wieku 12-17 lat do rozwiązywania zadań w wersji komputerowej
Kierownik projektu: dr Monika Czajkowska
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Orientacje przyszłościowe młodych Polaków. Wizje przyszłości i zagrożenia globalnego porządku
Kierownik projektu: dr Błażej Przybylski
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Specyfika percepcji wzrokowej u dzieci z zaburzeniami widzenia o etiologii okulistycznej i mózgowej
Kierownik projektu: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Funkcjonowanie psychiczne osób pozbawionych wolności
Kierownik projektu: dr Milena Miałkowska - Kozaryna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Polska adaptacja skali do wspólnotowego poczucia koherencji (Youth Community SOC Inventory, CSOC)
Kierownik projektu: dr Urszula Gosk
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Ocena kompetencji społecznych a kontrola zachowania w percepcji młodzieży z niepełnosprawnością wzroku w wieku wczesnej oraz później adolescencji
Kierownik projektu: dr Izabella Kucharczyk
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Dziecięca astronomia. Skuteczność tutoringu rówieśniczego
Kierownik projektu: dr Jan Amos Jelinek
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Misja szkoły licealnej: założenia i perspektywa dyrekcji
Kierownik projektu: dr Urszula Dernowska
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Analiza zjawiska rezyliencji u matek wychowujących dzieci ze spektrum autyzmu
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Kultura szkoły jako moderator relacji między stresorami w pracy a zaangażowaniem zawodowym nauczycieli
Kierownik projektu: dr Elżbieta Strutyńska
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Wydanie monografii - Wspólne i swoiste strategie wspierania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie kształcenia
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Barbara Marcinkowska
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Wydanie monografii - Pedagogika zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Ligia Tuszyńska
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Wydanie monografii - Społeczne reprezentacje w edukacji szkolnej
Kierownik projektu: dr Marta Krasuska - Betiuk
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Wydanie monografii - "Moja klasa" - obraz świata społecznego grup zróżnicowanych z perspektywy uczniów - część I i II
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Agnieszka Konieczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Wydanie monografii - Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w warunkach izolacji penitencjarnej. Studium pedagogiczno-prawne
Kierownik projektu: red. dr Katarzyna Mirosław-Nawrocka dr Jolanta Zozula
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 05-12-2022