Projekty finansowane ze środków statutowych 2017 WNP

Aktualizacja: 29-12-2022

2017 - WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

2017 - WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Pedagogiczne implementacje wybranych problemów myśli egzystencjalnej
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Jarosław Gara
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Recepcja dziedzictwa architektury modernistycznej we współczesnych działaniach wizualnych
Kierownik projektu: dr Maria Kiesner
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Macierzyństwo kobiet samotnie wychowujących dorosłe dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Kierownik projektu: dr Diana Aksamit
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Kwestionariusz do funkcjonalnej oceny kompetencji komunikacyjnych uczniów z zespołem Aspergera – psychometryczna ocena narzędzia
Kierownik projektu: dr Katarzyna Smolińska
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Jak dzieci poznają zjawiska fizyczne korzystając z programu multimedialnego
Kierownik projektu: dr Jan Amos Jelinek
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Wspieranie jakości życia osób słabosłyszących w przestrzeni publicznej
Kierownik projektu: mgr Marta Lewandowska
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Kapitał naukowy polskich uczniów - identyfikacja i uwarunkowania - badania pilotażowe
Kierownik projektu: dr Sylwia Galanciak
Jednostka: Instytut Pedagogiki
(Nie)szkodliwość długotrwałej izolacji więziennej. Czy więźniowie skazani na długoletnie kary pozbawienia wolności ponoszą z tego tytułu uszczerbek na zdrowiu psychicznym?
Kierownik projektu: dr Kamil Miszewski
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Dręczenie szkolne z perspektywy uczniów
Kierownik projektu: dr Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Przestrzeń szkoły jako element środowiskowych uwarunkowań twórczości ucznia
Kierownik projektu: dr Marta Galewska - Kustra
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Dobrobyt materialny rodziny jako wyznacznik dziecięcych aspiracji i marzeń
Kierownik projektu: dr Małgorzata Kierzkowska
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Kompetencje informacyjne młodzieży z niepełnosprawnością wzroku - badania pilotażowe
Kierownik projektu: dr Małgorzata Paplińska
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Dlaczego forma udostępniania zadań matematycznych ma wpływ na poziom ich rozwiązania. Strategie stosowane przez gimnazjalistów wobec zadań w wersji komputerowej
Kierownik projektu: dr Monika Czajkowska
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Problemy behawioralne dzieci z niepełnosprawnością a jakościowy i ilościowy wymiar otrzymanego przez rodziców wsparcia
Kierownik projektu: dr Agnieszka Dłużniewska
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Edukacja poza klasą, jako przykład implementacji idei Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (EZR) we wczesnej edukacji. Nauczycielskie strategie rozwijania odpowiedzialności dzieci podczas zajęć terenowych
Kierownik projektu: dr Ewa Lewandowska
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Ocenianie kształtujące a relacje interpersonalne w szkole
Kierownik projektu: dr Monika Czyżewska
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Opracowanie metody badania efektów terapii w zakresie komunikacji dzieci z autyzmem
Kierownik projektu: mgr Ewelina Młynarczyk
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) jako narzędzie pracy i współpracy nauczycieli akademickich
Kierownik projektu: dr Justyna Wiśniewska
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Edukacja poza klasą szkolną drogą do zrównoważonego społeczeństwa
Kierownik projektu: dr Adamina Korwin - Szymanowska
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Symbol jako kategoria dydaktyczna. Hermeneutyczno-empiryczna weryfikacja koncepcji symbolu w zaaranżowanym procesie dydaktycznym
Kierownik projektu: mgr Dagmara Ratajczak - Parzyńska
Jednostka: studia doktoranckie
Kwalifikacyjne kursy zawodowe jako alternatywna forma przygotowania zawodowego osób dorosłych
Kierownik projektu: mgr Wioletta Zagrodzka
Jednostka: studia doktoranckie
Obraz macierzyństwa w percepcji kobiet decydujących się na in vitro w Polsce - analiza dyskursu i wywiadów narracyjnych
Kierownik projektu: mgr Paulina Zalewska
Jednostka: studia doktoranckie
Kapitał społeczny rodziców których dzieci znajdują się w trakcie hospitalizacji
Kierownik projektu: mgr Natalia Józefacka - Szram
Jednostka: studia doktoranckie
Wydanie monografii - Proces włączenia się dziecka do grupy o sformalizowanych regułach funkcjonowania
Kierownik projektu: dr hab. prof. APS Wanda Hajnicz, dr hab. prof. APS Agnieszka Konieczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Wydanie monografii - Uzdolnienia matematyczne u dzieci. Czynniki stymulujące i blokujące manifestowanie zadatków uzdolnień matematycznych u dzieci na początku nauki szkolnej
Kierownik projektu: dr Karolina Skarbek
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 05-12-2022