Latająca Szkoła Praktyk Nauczycielskich studentów edukacji wczesnoszkolnej

Aktualizacja: 04-11-2022

dr Małgorzata Zambrowska, dr Monika Kupiec, dr Edyta Ćwikła, dr Marta Krasuska-Betiuk (Katedra Wczesnej Edukacji)

Działalność zespołu będzie koncentrować się wokół aktywności, łączącej środowisko akademickie (nauczycieli - opiekunów praktyk z ramienia uczelni - i studentów) oraz nauczycieli praktyków, na zasadach wymiany doświadczeń, potrzeb, oczekiwań.

Misją zespołu jest akcentowanie rangi praktyk studenckich, ich znaczenia dla wyborów zawodowych i rozwoju osobistych kompetencji nauczycielskich przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poprzez różnorodne, spójne działania, polegające na:

  • Zainicjowaniu i uaktualnianiu otwartej mapy szkół publicznych i niepublicznych w Polsce, realizujących nowatorskie rozwiązania metodyczne, organizacyjne, inne
  • Umożliwieniu realizacji programu praktyk w formie wyjazdowej, w grupie studenckiej na terenie całej Polski, w trzecim tygodniu września (cyklicznie) i w czasie tygodnia ferii akademickich
  • Zagwarantowaniu aktywnego uczestnictwa nauczycieli akademickich - opiekunów praktyk z ramienia uczelni
  • Realizacji działań wdrożeniowych z udziałem studentów, nauczycieli placówki, nauczycieli akademickich
  • Realizacji projektów badawczych zgodnych z możliwościami I potrzebami uczestników wyjazdu
  • Stworzenie platformy bezpośredniego współdziałania I jego ewaluacji dla praktykanta, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej I nauczyciela akademickiego w przestrzeni szkoły

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 06-05-2021