Projekt ratujący życie. Coraz głośniej o narzędziu iFightDepression

Aktualizacja: 04-11-2022

Polscy lekarze rodzinni, psychiatrzy, psychologowie, pracownicy socjalni i inni specjaliści mogą za darmo otrzymać od Akademii internetowe narzędzie wspomagające leczenie depresji.

Narzędzie o nazwie iFightDepression należy do kategorii iCBT, czyli internetowych narzędzi terapii poznawczo-behawioralnej. Zostało wypracowane w programach o zdrowiu Unii Europejskiej. W wielu krajach Europy testy kwestionariuszowe wykrywające depresję są dostępne w każdej przychodni. 

-  Wchodząc do lekarza pierwszego kontaktu w jakiejkolwiek innej sprawie - mówi dr Piotr Toczyski (APS) w rozmowie z Pulsem Medycyny - pacjent ma już ze sobą wypełniony w poczekalni formularz, który lekarz przy okazji wizyty interpretuje. Jeżeli kwestionariusz zasugeruje depresję, lekarz rodzinny od razu sam prowadzi dalszą diagnozę i podejmuje leczenie pacjenta albo zaleca pacjentowi wizytę u psychiatry, psychologa czy psychoterapeuty.

Zanim w Polsce taka praktyka stanie się standardem już dziś możemy korzystać z bezpłatnego, ogólnie dostępnego narzędzia - do pracy własnej, czekając na wizytę u terapeuty, do pracy z terapeutą.  


Narzędzie iFightDepression


Musimy mieć jako społeczeństwo świadomość, że depresja niesie cierpienie i bywa chorobą śmiertelną. W tym kontekście ważna jest diagnoza. Europejscy psychiatrzy i psychologowie z certyfikatem Best Practice (najlepszych praktyk) Światowej Organizacji Zdrowia i Komisji Europejskiej stworzyli otwarty dla wszystkich krótki test przesiewowy oraz pozostające pod kontrolą psychologów, psychoterapeutów i lekarzy warsztaty  wspomagające leczenie depresji. Warsztaty są przetestowane klinicznie i mogą posłużyć do własnych ćwiczeń, np. do pracy samodzielnej w oczekiwaniu na konsultację ze specjalistą, ale i w trwającej już pracy z terapeutą. 

Z wynikiem testu możemy zgłosić się do lekarza. 

Infografika sen i depresjaNarzędzie iFightDepression oparte jest na treściach pochodzących z terapii poznawczo-behawioralnej, która w Europie w krajowych wytycznych dotyczących leczenia depresji wymieniana bywa jako
podstawowy filar leczenia obok psychofarmakoterapii. Dlatego w Polsce w pierwszej kolejności narzędziem zainteresowali się licencjonowani psychoterapeuci skupieni w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

Od niedawna możemy w Polsce korzystać z iFightDepression - za darmo i w języku polskim, mając do dyspozycji wersję dla dorosłych oraz młodzieży. Tej drugiej wersji używać może także młodzież akademicka. Pierwszym w Polsce partnerem opowieści o iFightDepression kierowanej do studentów zostało Niezależne Zrzeszenie Studentów, największa krajowa organizacja studencka. 

Pierwsi polscy specjaliści i specjalistki już rekomendują iFightDepression swoim klientom i pacjentom i są dla nich przewodnikami.  Chcąc zostać przewodnikiem, można zgłosić się poprzez stronę iFightDepression albo bezpośrednio do dr. Piotra Toczyskiego, krajowego konsultanta metody EAAD-Best.eu w Polsce pod adresem e-mail: ptoczyski@aps.edu.pl


Co piąty Polak wykazuje objawy depresji


Najnowsze badanie dr. Piotra Toczyskiego przeprowadzone między 30 maja a 9 czerwca 2022 roku na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL pokazało, że łagodne objawy depresji wykazuje 14,2 proc., umiarkowane 4,3 proc., nasilone 2,2 proc., a wyraźnie silne objawy 0,7 proc. ankietowanych.

Depresja jest prawdziwą chorobą. Depresję można leczyć.

Zwiększanie naszej świadomości dotyczącej depresji, jej objawów i właściwego podstępowania, gdy rozpoznamy je u siebie lub bliskich jest bardzo ważne, bo może uratować życie. Połowa osób, które umiera śmiercią samobójczą w Unii Europejskiej - co roku około 48 tys. osób (2-krotnie więcej niż w wypadkach samochodowych) - cierpi na depresję. Ogółem szacuje się, że w Europie depresja dotyka 18,4 mln osób. 


Twórzmy lokalne alianse przeciw depresji


Uwrażliwianie na sytuację osób zagrożonych i doświadczających depresji jest tym skuteczniejsze, im więcej zaangażowanych w nie jest osób z różnych środowisk. W Polsce pierwszy lokalny alians przeciw depresji został utworzony pod patronatami prezydenta Warszawy i burmistrza warszawskiego Śródmieścia. Tworzą go osoby związane naukowo z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, instytucje, organizacje społeczne, lekarze, osoby prywatne. Lista sojuszników aliansu powiększa się i jest stale uzupełniania. 

W Europie takich aliansów działa ponad sto. Osoby prywatne, instytucje, organizacje społeczne, które chciałby dołączyć do warszawskiego aliansu lub przenieść na własny lokalny grunt jego doświadczenia proszone są o kontakt z dr. Piotrem Toczyskim na adres e-mail ptoczyski@aps.edu.pl.


***

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Samouczek o iFightDepression po angielsku na YouTube 

Sesja 1

Sesja 2

Sesja 3

Sesja 4

Sesja 5

Sesja 6

Sesja 7

Sesja 8

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 13-07-2022