Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Moduły - studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne): 

  1. Praca socjalna z rodziną (asystentura i poradnictwo)– moduł poświęcony jest poszerzaniu wiedzy i umiejętności z zakresu działań na rzecz rodziny, doświadczającej takich problemów, jak: bieda, ubóstwo, bezrobocie, rozwód, samodzielne rodzicielstwo, bezradność w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych, sieroctwo społeczne, przemoc, uzależnienia, problemy komunikacyjne, niepełnosprawność, choroba, śmierć, poczucie osamotnienia, pobyt w jednostce penitencjarnej, zaburzenia psychiczne i emocjonalne czy konflikty.
  2. Organizacja pracy socjalnej w środowisku lokalnym – moduł ukierunkowany jest na pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu współpracy miedzy instytucjonalnej w środowisku lokalnym, streetworkingu, organizowania zajęć i spotkań dla różnych grup społecznych będących członkami danej społeczności oraz przygotowuje do prowadzenia różnych inicjatyw w instytucjach publicznych funkcjonujących w środowisku lokalnym, w organizacjach pozarządowych oraz w ramach akcji organizowanych na rzecz społeczności lokalnej.  

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony