Miasto przyjazne seniorom. Inspiracje edukacyjne

Katarzyna Ziomek-Michalak

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2022

Język publikacji: polski

Liczba stron: 220

Typ publikacji: praca naukowa

Katarzyna Ziomek-Michalak – pedagog, dydaktyk, edukator umiejętności społecznych, adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Łączy zainteresowania naukowe z pasją do pracy metodą projektu. Tworzy i realizuje projekty oraz zarządza nimi. Przygotowuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty. Jest współautorem i koordynatorem programu metodycznego projekcie CSR kreatywnelato.pl. Realizuje współpracę międzynarodową w Holandii, Hiszpanii i Słowenii. Odpoczywa podczas pieszych wycieczek górskich.

Praca jest napisana komunikatywnym językiem czyniącym przekaz jasnym dla adeptów przygotowujących się do pracy z seniorami – choć wiedza zaprezentowana w przedłożonym dziele jest użyteczna dla wszystkich zainteresowanych problematyką starzenia się (…) Właśnie zachęta do namysłu nad wartością życia i czasu stanowi edukacyjną autoanalityczną wartość dodaną recenzowanej pracy. Przedłożone dzieło w moim odczuciu porusza emocje – co czyni przekaz głębszym i wielowymiarowym – o głęboko humanistycznym znaczeniu. (…) Mamy tu solidne acz nieprzytłaczające kompendium wiedzy przedmiotowej, zgodne z nowoczesną wykładnią nauki, klarowne zalecenia, opisy dobrych praktyk i bloki syntetyzująco-powtórzeniowe, czyniące przekaz łatwiejszym do zapamiętania a zarazem zgodnym z zasadami dydaktyki.

Z recenzji dr hab. Hanny Żuraw, prof. UPH

Monografia przybliża tematykę starzenia się i starości w wymiarach indywidualnym i społecznym, zagadnienie profilaktyki niepożądanych następstw starzenia się z perspektywy organizacji społeczności lokalnej oraz dobre praktyki w mieście przyjaznym seniorom. Jej praktycznym aspektem są zawarte w niej inspiracje edukacyjne – manuale trenerskie w formie zajęć o tematyce gerontologicznej (łącznie jest ich 15), uzupełnione inspiracjami projektów i spotkań mię­dzypokoleniowych oraz tematyką warsztatów dla seniorów i osób przygotowujących się do pracy z osobami starszymi. Wszystkie oddziałują na zmianę negatywnego wizerunku starzenia się i starości w społecznym odbiorze poprzez zachęcanie do organizowania przestrzeni przyjaznej seniorom. Proponowana strategia edukacyjna z wykorzystaniem cyklu Kolba zwiększa poziom wielostronnego rozumienia i przeżywania omawianych i doświadczanych zagadnień.

Prezentowana książka jest skierowana do osób: realizujących edukację o tematyce gerontologicznej z ludźmi w różnym wieku, organizujących społeczności lokalne na rzecz tworzenia miejsc i miast przyjaznych seniorom, pracujących z lub na rzecz ludzi starszych oraz projektujących dla nich działania. Może posłużyć również seniorom-liderom, którzy inicjują działania na rzecz społeczności senioralnej, budują kulturę starzenia się oraz członkom rodzin seniorów i studentom jako przewodnik po dobrych praktykach pomyślnego starzenia się.

SPIS TREŚCI

Cena:

34,00

Rok wydania:

2022

Strony:

220

ISBN:

978-83-66010-17-8