Wybory Dyrektorów Instytutów

Wybory Dyrektorów Instytutów APS

 

Wybrani DYREKTORZY Instytutów APS na kadencje 2020-2024

 

Instytut Pedagogiki        

dr hab. Danuta Uryga, prof. APS

 

Instytut Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS

 

Instytut Psychologii       

dr hab. Paweł Bronowski, prof. APS

 

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

dr hab. Agnieszka Olechowska

 

Instytut Edukacji Artystycznej

dr hab. Stefan Paruch, prof. APS

 

Instytut Filozofii i Socjologii

dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. APS

 

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej 

dr hab. Paweł Boryszewski, prof. APS

 

Poniżej linki do protokołów z WYNIKAMI WYBORÓW na DYREKTORÓW Instytutów APS 2020-2024

Protokół z wyborów Dyrektora Instytutu Pedagogiki

Protokół z wyborów Dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Protokół z wyborów Dyrektora Instytutu Psychologii

Protokół z wyborów Dyrektora Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Protokół z wyborów Dyrektora Instytutu Edukacji Artystycznej

Protokół z wyborów Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii

Protokół z wyborów Dyrektora Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

 

GRAFIK SPOTKAŃ z KANDYDATAMI na DYREKTORÓW INSTYTUTÓW APS

(spotkania odbędą się za pośrednictwem aplikacji TEAMs)


Środa 13 maja 2020 r.:

godz. 9.00 - Instytut Filozofii i Socjologii

godz. 10.00 - Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

godz. 11:30 - Instytut Psychologii

 

Czwartek 14 maja 2020 r.:

godz. 10.00 - Instytut Pedago​giki

godz. 11:00 - Instytut Pedagogiki Specjalnej

godz. 12.30 - Instytut Edukacji Artystycznej

godz. 14.30 - Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacj

 

 

KOMUNIKATY wyborcze i DOKUMENTY potrzebne do zgłoszenia KANDYDATÓW na Dyrektorów Instytutów

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

znajdują się poniżej, w zakładkach dla poszczególnych Instytutów

 

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki Specjalnej

Instytut Psychologii

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Instytut Edukacji Artystycznej

Instytut Filozofii i Socjologii

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej