Wybory do Senatu APS

Wybory do SENATU APS 

 

Członkowie SENATU APS  wybrani na kadencję 2020-2024

 

Profesorowie

 • dr hab., Anna Drabarek, prof. APS
 • dr hab. Jarosław Gara, prof. APS 
 • dr hab. Irena Jelonkiewicz- Sterianos, prof. APS
 • dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS
 • dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. APS
 • dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS
 • dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS
 • dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS
 • dr hab. Stefan Paruch, prof. APS
 • dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS
 • dr hab., Grzegorz Pyszczek, prof. APS
 • dr hab. Bernardeta Szczupał, prof. APS
 • dr hab. Danuta Uryga, prof. APS
 • dr hab. Maciej Zychowicz, prof. APS

 

Pozostali Pracownicy Akademiccy

 • dr Ewa Bilska
 • dr Ewa Dąbrowa
 • dr Danuta Emiluta-Rozya
 • dr Urszula Gosk
 • dr Hubert Iwanicki
 • dr Mieczysław Sędzicki
 • dr Lidka Zabłocka-Żytka

 

Przedstawiciele Administracji

 • Dorota Gołuch
 • Małgorzata Kamińska

 

Przedstawiciel Doktorantów APS

 • Konrad Kuźma

 

Przedstawiciele Samorządu Studentów APS

 • Agata Kacperska
 • Aleksandra Olesiejuk
 • Dagmara Jabłońska
 • Jolanta Rakowska
 • Weronika Wojcieszek

 

 

WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH na SENATORA z Instytutu Filozofii i Socjologii

Wewnątrz Instytutu 15 maja

Protokół z wyborów uzupełniających Senatora Instytutu Filozofii i Socjologii

 

WYNIKI WYBORÓW na SENATORÓW APS 2020-2024

Ogólnouczelniane 29go maja

Protokół z wyborów Senatorów z grupy Profesorów

Protokół z wyborów Senatorów z grupy pozostałych Pracowników Akademickich

Protokół z wyborów Senatorów z grupy Pracowników Administracji

 

Wewnątrz Instytutów 27 maja

Protokół z wyborów Senatora Instytutu Pedagogiki

Protokół z II tury wyborów Senatora Instytutu Pedagogiki

Protokół z wyborów Senatora Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Protokół z wyborów Senatora Instytutu Psychologii

Protokół z wyborów Senatora Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Protokół z wyborów Senatora Instytutu Edukacji Artystycznej

Protokół z wyborów Senatora Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

 

 

KANDYDACI do SENATU na kadencję 2020-2024

 

z Administracji

Małgorzata Kamińska

Dorota Gołuch

Paweł Jakowlew

 

z Instytutu Pedagogiki

Profesorowie:

dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS

dr hab. Danuta Uryga, prof. APS

dr hab. Jarosław Gara, prof. APS 

dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS

 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr hab. Anna Perkowska-Klejman

dr Ewa Dąbrowa

dr Justyna Bluszcz

dr Małgorzata Jabłonowska

 

z Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Profesorowie:

dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS

dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. APS

dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS

dr hab. Bernardeta Szczupał, prof. APS

 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak

dr Diana Aksamit

dr Urszula Gosk

dr Katarzyna Wereszka

dr Hubert Iwanicki

dr Ewa Bilska

dr Anna Nowicka-Skóra

 

z Instytutu Psychologii

Profesorowie:

dr hab. Irena Jelonkiewicz- Sterianos, prof. APS

dr hab. Anna Zajenkowska, prof. APS

 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr Ewa Witkowska

dr Lidka Zabłocka-Żytka

dr Michał Szulawski

 

z Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Profesorowie:

dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS

 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr Danuta Emiluta-Rozya

dr Agnieszka Pawlak

 

z Instytutu Edukacji Artystycznej

Profesorowie:

dr hab. Stefan Paruch, prof. APS

dr hab. Maciej Zychowicz, prof. APS

 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr Magdalena Świercz-Wojteczek

 

z Instytutu Filozofii i Socjologii

Profesorowie:

dr hab. Anna Drabarek, prof. APS (w wyborach uzupełniających)

 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr Marta Cobel-Tokarska

dr Piotr Rosół

 

z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Profesorowie:

dr hab., Grzegorz Pyszczek, prof. APS

 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr Mieczysław Sędzicki

 

 

 

Komunikaty wyborcze i formularze potrzebne do zgłoszenia Kandydatów w wyborach do Senatu APS

znajdują się w zakładkach dla właściwych jednostek organizacyjnych

 

Administracja

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki Specjalnej

Instytut Psychologii

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji   

Instytut Edukacji Artystycznej

Instytut Filozofii i Socjologii

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej