Dla dorobku życia Marii Grzegorzewskiej - Zbiórka

Zapraszamy do wsparcia zbiórki „Dla dorobku życia Marii Grzegorzewskiej - twórczyni pedagogiki specjalnej”.

 

Poniżej link do zbiórki

https://zrzutka.pl/mxztxp

 

 

Maria Grzegorzewska (1887 - 1967)

Nauczycielka – wszystkich nauczycielek i nauczycieli. Jej motto życiowe „Nie ma kaleki jest człowiek” dzisiaj nabiera na znaczeniu oraz wymaga dalszej kontynuacji w zmieniającej się rzeczywistości.

Profesor Maria Grzegorzewska zostawiła wiele dla współczesnego świata, stąd też naszym społecznym obowiązkiem jest zadbać, by miejsce w którym jest pochowana, zostało odnowione, a pomnik przeszedł możliwą renowację. 

W szczególności by hasło widniejące na jej pomniku ,,Wyrównywanie krzywd upośledzonych i niedostosowanych stało się nakazem mego życia” – zostało mottem w życiu ludzi dobrej woli, dbających o los drugiego człowieka.

Maria Grzegorzewska jako pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki osób z niepełnosprawnościami, stworzyła jej podstawy. Wychodziła z założenia, że człowiek jest psychofizyczną jednością, wysunęła tezę globalnego ujęcia odchyleń od normy oraz rozwijała zagadnienia kompensacji w rewalidacji osób z niepełnosprawnością.

Twórczyni pedagogiki specjalnej za najistotniejsze swoje osiągnięcia uważała prace związane z kształceniem nauczycieli.

Niejednokrotnie podnosiła zagadnienia deontologii nauczycielskiej uznając, że powodzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego jest uzależnione przede wszystkim od nauczyciela. W swoich dziełach przedstawiała sylwetkę nauczyciela - dobrego Człowieka, bogatego wewnętrznie, osoby obdarzonej charyzmatem, zdolnościami empatycznymi, umiejętnością "współbrzmienia" z osobami z którymi pracujemy. O ile teoretyczne osiągnięcia Grzegorzewskiej mają już dzisiaj - co zrozumiałe - w dużej części wartość historyczną, to Jej przemyślenia na temat "nauczyciela doskonałego" są nadal aktualne. Wynika to z faktu, że Grzegorzewska sama była osobowością charyzmatyczną, wzorcem etycznym dla wielu ludzi.

Zapraszamy do wsparcia zbiórki dla dorobku życia Marii Grzegorzewskiej - twórczyni pedagogiki specjalnej. Zebrane środki zostaną wykorzystane na renowację pomnika i grobu Marii Grzegorzewskiej znajdującego się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

 

Poniżej link do zbiórki

https://zrzutka.pl/mxztxp

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym:

fundacja@aps.edu.pl