Beata Kwiatkowska

Beata KwiatkowskaPrezeska Centrum Transferu Wiedzy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Specjalistka ds. komunikacji społecznej od 20 lat związana zawodowo z organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi. 

Udzielała wsparcia przy zakładaniu i prowadzeniu kilkuset fundacji i stowarzyszeń. Pracowała nad aktualizacją i rozwojem największej polskiej bazy organizacji trzeciego sektora w portalu ngo.pl, w tym ogólnopolskich baz tematycznych - organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji pożytku publicznego.

Działała na rzecz rozwoju poradnictwa obywatelskiego, udzielając poradnictwa oraz uczestnicząc i opracowując raport z konsultacji społecznych z NGO-sami modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Autorka poradników o samoorganizacji i artykułów w dziale „Publicystyka” portalu ngo.pl.

Absolwentka London School of Public Relations. Pracowała m.in. w portalu pozarządowym ngo.pl, Związku Biur Porad Obywatelskich, Instytucie Badań Strukturalnych, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Członkini kilku stowarzyszeń, w tym macierzystego Stowarzyszenia Klon/Jawor (badania III sektora, portal ngo.pl) od dwóch kadencji w Komisji Rewizyjnej.