Zarządzanie w systemie oświaty – IX edycja

Aktualizacja: 31-05-2023

studia podyplomowe

Zarządzanie w systemie oświaty – IX edycja
Studia podyplomowe z zarządzania w systemie oświaty na kierunku pedagogicznym umożliwiają zdobycie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach oraz kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej obsługujących system oświaty.
Zajęcia prowadzone są przez kadrę akademicką, która w swoich zainteresowaniach naukowych podejmuje się tematyki zarządzania placówką oświatową oraz przez wieloletnich praktyków związanych z systemem szkolnictwa w Polsce - pedagogów i pedagogów specjalnych (dyrektorów szkół i przedszkoli, kuratorów oświaty, wizytatorów w Kuratorium Oświaty i Ministerstwie Edukacji Narodowej, redaktorów naczelnych pism związanych ze szkolnictwem).
Program studiów obejmuje szereg zagadnień związanych z zarządzaniem szkołą lub placówką funkcjonującą w systemie oświaty oraz planowaniem w niej pracy. Absolwent studiów będzie posiadał znajomość prawa w zarządzaniu szkołą (placówką) i w systemie oświaty. Słuchacz nabędzie formalne i praktyczne kompetencje dyrektora jako pracodawcy i menedżera, w tym: umiejętności podstawowej komunikacji w języku polskim i angielskim, relacji interpersonalnych, stosowania informatycznych narzędzi zarządzania, przygotowania praktycznego do wykonywania zadań kierowniczych, zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych, współpracy z rodzicami i osobami ze środowiska lokalnego, a także postrzegania siebie jako kompetentnego dyrektora, skutecznie komunikującego się i działającego w różnych sytuacjach, umiejącego korzystać z nowoczesnych technologii oraz efektywnie radzącego sobie ze stresem.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów: Zarządzanie w systemie oświaty - IRK (aps.edu.pl)
Studia trwają dwa semestry, koszt: 1800,00 zł za jeden semestr

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 31-05-2023