Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

Aktualizacja: 27-06-2023

studia podyplomowe II edycja

Minister Edukacji i Nauki zlecił Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie realizację w latach 2023 – 2024 zadania pn. „Organizacja i realizacja czterosemestralnych studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIA RODZINY”, polegającego na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, mających na celu przygotowanie specjalistów do realizacji zadań w nowym międzysektorowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.

Projekt finansowany z dotacji celowej MEIN

nr umowy MEiN/2023/DWEW/1841

Termin realizacji do 31.12.2024

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak, prof. APS

Zgodnie z wymogami MEiN studia podyplomowe trwać będą 4 semestry w wymiarze 1065 godz.

Czas realizacji studiów: 01.04.2023 do 31.12.2024
Liczba miejsc: 50

Ze środków MEiN finansowane są zajęcia dydaktyczne. Finansowaniem nie są objęte koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 28-03-2023