Plany studiów realizowane w roku akademickim 2022/2023

 

Plany studiów realizowane w roku akademickim 2022/2023

Poniżej znajdują się plany studiów dla całego cyklu kształcenia.


 

Kierunki studiów:


Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 

Logopedia

Studia pierwszego stopnia

 

Pedagogika

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie

 

Pedagogika resocjalizacyjna

Studia pierwszego stopnia

 

Pedagogika specjalna

Studia jednolite magisterskie

 Studia drugiego stopnia

  •  

Pedagogika zdolności i informatyki

Studia pierwszego stopnia

 

Praca socjalna - profil praktyczny 

Studia pierwszego stopnia

 

Praca socjalna - profil ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia

 

Psychologia

Studia jednolite magisterskie

 

Socjologia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia