II ZU/PC

W ZWIĄZKU Z DUŻĄ DYNAMIKĄ ZMIAN W PLANACH PROSIMY PAŃSTWA O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW, SZCZEGÓLNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ

 

 

 

Egzamin z przedmiotu PC-2F-RSZ Rehabilitacja społeczna i zawodowa dla studentów II ZU/PC u dr M. Sędzickiego odbędzie się 11 lutego w godzinach 13.00-13.45 na auli C.

Semestr ZIMOWY:

STUDIA 2-LETNIE DRUGIEGO STOPNIA PEDAGOGIKA SPECJALNA II ZU/PC :
Specjalność: LOGOPEDIA, ZU/PC-LOGo1 aktualizacja 01.12.2022

STUDIA 2-LETNIE DRUGIEGO STOPNIA PEDAGOGIKA SPECJALNA II ZU/PC :
Specjalność: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (KWALIFIKACJA)
II ZU/PC ERIw 1-3 aktualizacja 12.12.2022

STUDIA 2-LETNIE DRUGIEGO STOPNIA PEDAGOGIKA SPECJALNA II ZU/PC :
Specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ, II ZU/PC-STP 1-2 - aktualizacja 23.11.2022

STUDIA 2-LETNIE DRUGIEGO STOPNIA PEDAGOGIKA SPECJALNA II ZU/PC :
Specjalność: EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA (KWALIFIKACJA) II ZU/PC-EIWw 1-2 aktualizacja 23.01.2023

STUDIA 2-LETNIE DRUGIEGO STOPNIA PEDAGOGIKA SPECJALNA II ZU/PC :
Specjalność: TERAPIA PEDAGOGICZNA (KWALIFIKACJA); II ZU/PC-TPEw 1-2 - aktualizacja 28.11.2022

STUDIA 2-LETNIE DRUGIEGO STOPNIA PEDAGOGIKA SPECJALNA II ZU/PC :
Specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ - II ZU/PC-PRPw1 aktualizacja 15.12.2022

STUDIA 2-LETNIE DRUGIEGO STOPNIA PEDAGOGIKA SPECJALNA II ZU/PC :
Specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z RESOCJALIZACJĄ SĄDOWĄ; II ZU/PC-PSAw1 - aktualizacja 20.01.2023

SEMINARIUM aktualizacja 20.01.2023