I ZU/WS

W ZWIĄZKU Z DUŻĄ DYNAMIKĄ ZMIAN W PLANACH PROSIMY PAŃSTWA O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW, SZCZEGÓLNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ

PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

I ROK PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SZKOLNA STUDIA II STOPNIA - I ZU/WS