Rekrutacja 2023/ 2024

Drewniane kostki z napisem w języku angielskim

Gorąco zachęcamy do udziału w Programie ERASMUS+ w roku akad. 2023/24.

Prosimy zapoznać się z harmonogramem, a także ofertą uczelni partnerskich oraz kryteriami formalnymi dot. wyjazdu za granicę.

 

 

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  • Formularz rejestracyjny razem z opinią opiekuna naukowego, zgodą Dyrektor studiów i zaświadczeniem o średniej

 

  • certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego B2 lub innego języka obcego wymaganego przez uczelnię zagraniczną (lub zaliczenie wewnętrznego testu językowego)

 

  • CV w języku polskim (maksymalnie 1 strona)

 

  • List motywacyjny w języku polskim, argumentujący wybór uczelni zagranicznej

 

  • dodatkowe dokumenty potwierdzające np. działalność w kołach naukowych, wolontariacie, instytucjach pozauczelnianych

 

Komplet dokumentów prosimy przesłać na adres erasmusrejestracja@aps.edu.pl do 28 lutego 2023r.

 

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW::

  • weryfikacja formalna dokumentów złożonych Uczelnianemu Koordynatorowi programu ERASMUS+
  • egzamin z wybranego języka obcego (w przypadku braku odpowiedniego certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka na poziomie co najmniej B2)
  • rozmowa kwalifikacyjna
   

kryteria

maksymalna liczba pkt.

średnia ocen

50

ocena z deklarowanego języka

100

list motywacyjny

15

opinia opiekuna naukowego/ nauczyciela akademickiego wraz z potwierdzeniem Dyrektora studiów

30

dodatkowe dokumenty

15

rozmowa kwalifikacyjna

40

RAZEM

250 pkt.

 

Instagram: aps.international.office

Facebook: International Affairs Office APS