Program POWER

Informujemy, że Projekt "Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3" w ramach Umowy POWER 2020 kończy się z dniem 30.09 2022.

Zestawienie: POWER oraz UE z FS

Program Power - dodatkowe wsparcie dla studentów niepełnosprawnych i pobierających stypendium socjalne

 

Projekty realizowane ze środków POWER wspierają mobilność ponanarodową studentów. Głównym celem projektów jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

 

Uwaga:

  • studenci zainteresowani Programem POWER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji i realizacji programu ERASMUS+ w Akademii Pedagogiki Specjalnej;
  • wsparcie w ramach POWER dotyczy wyjazdów do wszystkich krajów programu ERASMUS+;
  • stypendium wypłacane jest w złotówkach, wedle określonych stawek;
  • w momencie rekrutacji student musi mieć przyznane stypendium socjalne;
  • program POWER nie obowiązuje praktyk absolwenckich.