Studia II stopnia (stacjonarne)

Na studiach drugiego stopnia (dwuletnich magisterskich) możesz wybrać:

 • Mediacje rodzinne i społeczne lub
 • Interwencję kryzysową w pracy socjalnej.Jakie korzyści przyniesie Ci moduł Mediacje rodzinne i społeczne?

 • Zyskujesz przygotowanie do pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, których stronami są osoby korzystające z pomocy społecznej.

 • Udoskonalisz wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, uwarunkowań i rodzajów konfliktów oraz mediacji jako jednego ze sposobów ich rozwiązywania.

 • Rozwiniesz praktyczne umiejętności pozwalające rozwiązywać konflikty, z którymi pracownik socjalny spotyka się podczas swojej pracy z klientem, tj. konflikty pomiędzy członkami rodziny, w grupach pracowniczych oraz w społecznościach lokalnych.

 • Poznasz zasady i zdobędziesz warsztat prowadzenia mediacji w sporach rodzinnych, pracowniczych     i z rozwiązywaniem sporów zbiorowych.

 • Będziesz posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, zakładach karnych, szpitalach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach oraz organizacjach pozarządowych, których celem statutowym jest pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 • Mierzalną korzyścią jest możliwość wpisania na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.

 

Jakie korzyści przyniesie Ci moduł Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej?

 

 • Nabędziesz i wzmocnisz kompetencje społeczne w obszarze pracy z jednostkami, rodzinami i społecznościami zmagającymi się z sytuacjami kryzysowymi bądź trudnymi.

 • Rozwiniesz umiejętności podejmowania natychmiastowych działań poprzez udzielenie profesjonalnego wsparcia i pomocy potrzebującym.

 • Poznasz założenia oraz specyfikę pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy, a także z problemami uzależnienia, śmierci i żałoby, kataklizmami i katastrofami oraz zachowaniami samobójczymi.

 • Nauczysz się jak stosować interwencję kryzysową w pracy socjalnej z klientem lub rodziną w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, zakładach karnych, szpitalach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz organizacjach pozarządowych.

 • Wzmocnisz swoje kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy oraz dla rozwoju osobistego.

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony