Absolwenci

Suska

                    

        

                                 

                        Anna Suska

                    Pracownik socjalny

 

 

"W 2008 roku rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Warszawskim kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Kierunkiem była zainteresowana od dzieciństwa. Studiując ciągle było mi mało, w szczególności za dużo było teorii za mało praktyki. Dlatego postanowiłam rozpocząć równolegle pracę socjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studiując ten kierunek nie zawiodłam się, gdyż  praktyk było więcej niż teorii. Obroniłam się w maju 2013 roku i już w czerwcu podjęłam pracę jako pracownik socjalny w organizacji pozarządowej. Zajmuję się mieszkaniami treningowymi przeznaczonych dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, ubóstwie, osobami marginalizowanymi społecznie. Dzięki tej praktyce potrafiłam odnaleźć się zarówno pod względem praktycznym, jak i teoretycznym."