Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

„Prawa dziecka”, pomoc, wsparcie to coś więcej niż tylko hasła. Na kierunku kształcimy specjalistów ds. dziecka i dzieciństwa. Nasi absolwenci zyskują możliwość zatrudnienia w centralnych i lokalnych instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych a także w pedagogicznych instytucjach socjalnych, kulturalnych i edukacyjnych zajmujących się projektowaniem pracy z dziećmi oraz przestrzeganiem praw dziecka.  Prawa dziecka i dzieciństwo są ukazywane w interdyscyplinarnej perspektywie. Zajęcia prowadzą specjaliści, praktycy, naukowcy z obszaru pedagogiki, psychologii, nauk o zdrowiu, nauk politycznych, nauk prawnych. Stosujemy aktywizujące metody nauczania: metoda projektowa, warsztatowa, tutoringowa. Prowadzimy współpracę międzynarodową z działaczami na rzecz ochrony praw dziecka – prawa dziecka w perspektywie lokalnej, krajowej, międzynarodowej. 

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka są skierowane do osób, które działają lub chciałyby działać w różnych obszarach wsparcia, rzecznictwa czy ochrony praw dzieci. Są to studia ogólnoakademickie drugiego stopnia łączące badania z działaniem i kształceniem (action research), odnoszące się do polskich i europejskich regulacji prawnych i społeczno-kulturowych związanych z badaniami, działaniami i ochroną praw dziecka (Konwencja o Prawach Dziecka, unijne i polskie strategie na rzecz dzieci, monitoringi UNICEF sytuacji dzieci, inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka itp.)

Absolwenci kierunku nabędą kwalifikacje, które pozwolą pełnić rolę lidera i obrońcy praw dziecka w różnych instytucjach i środowiskach pedagogicznych. Dzięki rozbudowanym różnorodnym praktykom absolwent nabędzie umiejętności pracy z dziećmi i na rzecz dziecka oraz dysponuje także kapitałem społecznym polskiego i międzynarodowego środowiska działaczy praw dziecka.

Opis kierunku - link do strony
Perspektywy zatrudnienia - link do strony
Kadra - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony
Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku 
Program i plan studiów - link do strony

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony