Progi punktowe

Aktualizacja: 09-11-2022

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami prezentujemy poniżej tzw. "progi punktowe" w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie z lat 2021/2022 i 2022/2023.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nie ustala ww. progów "z góry". Liczba punktów wystarczających do przyjęcia na studia wynika z liczby kandydatów biorących udział w rekrutacji na dany kierunek studiów (czyli tzw. liczby kandydatów na 1 miejsce) w danym roku.

 

Lp. Kierunek studiów  próg punktowy* 2021/2022 liczba osób na 1 miejsce 2021/2022 próg punktowy* 2022/2023   liczba osób na 1 miejsce 2022/2023
1 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.) 652 2,64 596 2,42
2 Logopedia (stacjonarne I st.)  348 6,72 344 7,96
3 Logopedia (niestacjonarne I st.)  171 3,80 145 3
4 Pedagogika (stacjonarne I st.)  139 2,63 182 1,94
5 Pedagogika (niestacjonarne I st.)  129 2,02  -  -
6 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (stacjonarne I st.)  -  - 196 1,22
7 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (niestacjonarne I st.)  -  - 167 0,58
8 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)  173 2,50 245 2,02
9 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie)  126 2,30 132 1,31
10 Pedagogika resocjalizacyjna (stacjonarne I st.)  -  - 191 2,08
11 Pedagogika resocjalizacyjna (niestacjonarne I st.)  -  - 201 0,57
12 Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)  148 1,31 163 0,95
13 Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie)  140 0,87 163 0,61
14 Pedagogika zdolności i informatyki (stacjonarne I st.)  163 1,50 191 0,67
15 Praca socjalna (stacjonarne I st.)  170 2,02 146 0,68
16 Praca socjalna (niestacjonarne I st) nie uruchomiono nie uruchomiono nie uruchomiono nie uruchomiono
17 Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)  490 11,46 510 12,81
18 Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie)  293 3,58 358 3,52
19 Socjologia (stacjonarne I st.)  172 3,10 343 4,01

 


* Wynik punktowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla tzw. nowej matury (od 2005 roku) otrzymuje się następująco: Bierzemy pod uwagę 3 przedmioty pisemnie zdawane na maturze: język polski, język obcy, oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród pozostałych przedmiotów zdawanych w formie pisemnej na maturze. Wyniki procentowe przeliczamy na punkty: poziom podstawowy 1%=1 punkt, poziom rozszerzony 1%=2 punkty. Matematyka ma wyższy od innych przedmiotów przelicznik punktowy (poziom podstawowy 1%=2 punkty, zaś poziom rozszerzony 1%=4 punkty), stąd maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi 800. W przypadku kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych należy również doliczyć punkty z autoprezentacji kandydata, stąd maksymalna liczba punktów wynosi 1400. Więcej informacji- link do strony

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 09-11-2022