Druga (wrześniowa) tura rekrutacji

Aktualizacja: 27-07-2022

Ostatnie wolne miejsca na studia w roku akademickim 2022/2023

Informujemy, iż od 02.08.2022 r. od godz. 12:00 rozpocznie się druga (wrześniowa) tura rekrutacji na następujące kierunki studiów po maturze:

Logopedia (niestacjonarne I st.)
Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (stacjonarne I st.)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (niestacjonarne I st.)
Pedagogika resocjalizacyjna (niestacjonarne I st.)
Pedagogika zdolności i informatyki (stacjonarne I st.)
Praca socjalna (stacjonarne I st.)
Praca socjalna (niestacjonarne I st.)


Informujemy, iż od 02.08.2022 r. od godz. 12:00 rozpocznie się druga (wrześniowa) tura rekrutacji na następujące kierunki studiów po licencjacie:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.) specjalność nauczycielska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.) specjalność nienauczycielska
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka (niestacjonarne II st.)
Masters in Children's Rights and Childhood Studies (stacjonarne II st.)
Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja zdalna i grafika komputerowa
Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Pedagogika (stacjonarne II st.) specjalność: Edukacyjny content design
Pedagogika (stacjonarne II st.) specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią
Pedagogika (stacjonarne II st.) specjalność: Trener grupowy i animator zmiany społecznej
Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Pedagogika (niestacjonarne II st.) specjalność: Edukacja teatralna i muzyczna
Pedagogika (niestacjonarne II st.) specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią
Pedagogika (niestacjonarne II st.) specjalność: Opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (stacjonarne II st.)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (niestacjonarne II st.)
Pedagogika zdolności i informatyki (stacjonarne II st.)
Praca socjalna (niestacjonarne II st.)
Socjologia (stacjonarne II st.)

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 19-07-2022