Certyfikat i Znak Jakości "Studia z Przyszłością" dla kierunku Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Aktualizacja: 06-06-2021

"Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka" z sukcesem przeszły ocenę merytoryczną w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym.

Kierunek Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka sięgający do najbliższych Akademii wzorów pedagogiki Janusza Korczaka, Marii Grzegorzewskiej i Heleny Radlińskiej uzyskał Certyfikat i Znak Jakości "Studia z Przyszłością" w bieżącej, VI edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencji PRC. W piśmie kierowanym przez organizatorów konkursu do prof. dr hab. Barbary Smolińskiej-Theiss Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej czytamy:

- Gratulujemy Uczelni pozytywnego wyniku oceny w organizowanej przez nas akredytacji środowiskowej i wyrażamy nadzieję, że wynik ten będzie nie tylko ukoronowaniem i potwierdzeniem efektywności Państwa dotychczasowych wysiłków w zakresie zarządzania dydaktyką i budowania kultury jakości kształcenia, ale przede wszystkim stanie się̨ czynnikiem dopingującym do dalszych działań́ mających na celu podnoszenie poziomu dydaktyki akademickiej, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz generowanie najwyższej wartości dla studentów i innych grup interesariuszy Uczelni.

Link do pliku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 06-05-2021